Параметричний метод нормування та підготовка архітекторів у сучасних умовах

Автор(и)

  • Максим Вікторович Омельяненко Міжнародний європейський університет, м. Київ, Україна
  • Марина Вікторівна Омельяненко Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.22.15395

Ключові слова:

параметричний метод, нормування, архітектура, архітектор, підготовка фахівців з архітектури, архітектурне середовище та його елементи, нормативна база будівництва, проектування, нормативні вимоги, потреби споживача, практична діяльність архітектора

Анотація

Мета цієї статті – з урахуванням параметричного метода нормування визначення основних напрямків з перегляду підходів щодо формування базисних знань майбутнього архітектора, здатного після отримання диплому вирішувати самостійно питання створення об’єктів архітектури різних рівнів складності. В сьогоднішніх умовах, коли інтенсифікація процесів виробництва, створення нових об’єктів постійно зростає, коли весь час змінюються потреби споживачів до середовища життя та діяльності, запроваджуються активними темпами все нові й нові матеріали та технології, особливої актуальності набуває питання ефективної підготовки майбутніх архітекторів, здатних після отримання диплому самостійно вирішувати питання, пов’язані зі створенням об’єктів будівництва, формування внутрішнього та зовнішнього середовища, з урахуванням сучасних вимог галузі. Однією з найважливіших проблем є вміння архітектора вирішувати проектні задачі, базуючись на знанні функціональної структури об’єкта, вимог потенційного споживача, врахуванні особливостей розміщення об’єкта на обраній території, одночасно формуючи безпечне, надійне та комфортне середовище, здатне реалізовувати функції, для яких воно призначене. Саме з таких позицій архітектор повинен розпочинати роботу над проектом, а заклад вищої освіти повинен максимально підготувати його до такої роботи. Нормативне забезпечення будівельної галузі не повинно диктувати архітектору проектне рішення, воно повинно давати можливість обрати оптимальний варіант з кількох можливих, а вже архітектор має прийняти остаточне рішення, який з цих варіантів обрати. Саме в цьому полягає один з основоположних принципів параметричного метода нормування у будівництві, запровадження якого сьогодні розпочато в Україні. Це серйозне реформування нормативної бази галузі і майбутні архітектори повинні бути готовими до цього.

Біографії авторів

Максим Вікторович Омельяненко, Міжнародний європейський університет, м. Київ, Україна

Доц., д-р техн. наук, директор ННІ «Європейська архітектурно-інженерна школа»

Марина Вікторівна Омельяненко, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

Канд. архіт., доцент кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд

Посилання

Артеменко Г.О. Мистецька підготовка в архітектурній та дизайнерській освіті в системі профільного професійного навчання // Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору». 21 листопада 2019 р. Київ. С. 22-24.

Бадюл М.Г., Зєрова А.О. Результати нової освітньої методики для архітекторів // Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору». 21 листопада 2019 р. Київ. С. 24-27.

Бірілло І.В. Застосування технологій AR/VR у процесі архітектурного проектування при підготовці майбутніх архітекторів // Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору». 21 листопада 2019 р. Київ. С. 33-35.

Зелена книга. Системний перегляд ефективності державного регулювання. Параметричне нормування у будівництві [Електронний ресурс] / Авторський колектив: Д. Барзилович, І. Лагунова, І. Бардасова, С. Буравченко, А. Нечепорук, О. Медведчук, О. Марушева, В. Колесник. К., 2020. 92 с. URL: https://cdn.regulation.gov.ua/c6/ba/18/d2/regulation.gov.ua_Parametrychne-normuvannia-Construction.pdf?fbclid=IwAR1Py7lH18fhcBYf44bp3OExfK1mbeVjncGAgNnyl9CcVvihQ4vfG4vtA9E

Ісаєнко Д.В. Базова модель побудови системи визначення нормативних вимог у будівництві // Містобудування та територіальне планування. Вип. 68. К.: КНУБА, 2018. С. 209-219.

Ісаєнко Д.В., Омельяненко М.В. Галузеві будівельні норми та їх місце в системі нормативної бази на основі параметричного метода [Текст] //Д.В. Ісаєнко, М.В.Омельяненко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук. праць. – Вип. 39 у двох частинах. Частина 1. Технічний. – К.: КНУБА, 2019. – С. 59-64.

Ісаєнко Д.В. Проактивна ризико-орієнтована методологія управління програмами створення та розвитку системи технічного регулювання у будівництві : дис. … д-ра техн. наук: 05.13.22 / Д. В. Ісаєнко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. К., 2019. 360 с.

Кайдановська О.О. Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному закладі: монографія / О. О. Кайдановська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 368 с.

Кедровський П.П. Теоретичні та практичні аспекти викладання композиції на кафедрі теорії архітектури // Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції 22 листопада 2018 р.: Сучасна архітектурна освіта. Містобудування: Естетика хаосу та порядку. – К.: КНУБА, 2019. С. 43-44.

Литвин В. Психолого-педагогічні проблеми сучасної архітектурної освіти // Педагогіка і психологія професійної освіти. 2012. № 4. С. 88-99.

Литвин В.А. Формування інформаційної культури майбутніх архітекторів у професійній підготовці вищого навчального закладу: дис. … канд. пед. наук. 13.00.04. Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти. Львів, 2016. 248 с.

Омельяненко М.В. Актуальні питання підготовки архітекторів у сучасних умовах // Матеріали ХХІІІ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави». – К.: КиМУ, 2018. – С. 208-211.

Омельяненко М.В. Методологічні основи нормування елементів міського середовища: дис. … д-ра техн. наук: 05.23.20. К.: КНУБА, 2005. 286 с.

Пивоваров О.Г., Осипенко О.Ю. Структура та зміст навчальної дисципліни «Екологічні аспекти формування архітектурного середовища» фахової підготовки майбутніх архітекторів // International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE». № 10(26), Vol. 3, 2017. Р. 57-59. Режим доступу: https://www.academia.edu/38120756/

Рябець Ю.С. Роль ергономіки в професійній підготовці студентів архітектурних спеціальностей // Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції 22 листопада 2018 р.: Сучасна архітектурна освіта. Містобудування: Естетика хаосу та порядку. – К.: КНУБА, 2019. С. 78-79.

Тарасюк В.Г., Бєлоконь О.Л. Параметричний метод нормування у будівництві // Наука та будівництво. Вип. 4(18). 2018. С. 13-17.

Техническое регулирование в строительстве. Аналитический обзор мирового опыта [Текст]: Snip Innovative Technologies; рук. Серых А. – Чикаго: SNIP, 2010. – 889 с.: ил

Тімохін В.О. Естетика в освіті архітектора // Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору». 21 листопада 2019 р. Київ. С. 90-92.

Cehan Mihaela Agata, Gheorghita Constanta Carmina. Concept and method in architectural design // Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції 22 листопада 2018 р.: Сучасна архітектурна освіта. Містобудування: Естетика хаосу та порядку. – К.: КНУБА, 2019. С. 124-126.

Driscu Mihai Corneliu. Modern tendencies of town planning in architectural education in Romania // Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції 22 листопада 2018 р.: Сучасна архітектурна освіта. Містобудування: Естетика хаосу та порядку. – К.: КНУБА, 2019. С. 126-128.

Kobylarczyk Justyna. Aktywność naukowa studentów jako ważny element procesu dydaktycznego // Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції 22 листопада 2018 р.: Сучасна архітектурна освіта. Містобудування: Естетика хаосу та порядку. – К.: КНУБА, 2019. С. 134-135.

Kuśnierz-Krupa Dominika. Ochrona miejskich zespołów zabytkowych jako jeden z ważniejszych zagadnień edukacji studentów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego // Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції 22 листопада 2018 р.: Сучасна архітектурна освіта. Містобудування: Естетика хаосу та порядку. – К.: КНУБА, 2019. С. 136-137.

Paprzyca Krystyna. Współczesna architektura a edukacja // Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції 22 листопада 2018 р.: Сучасна архітектурна освіта. Містобудування: Естетика хаосу та порядку. – К.: КНУБА, 2019. С. 137-138.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті