Сакральність, міфологізм і символізм ширм, їх зв’язок з живописом та прийом ширми в ландшафтному дизайні Китаю

Автор(и)

  • Ян Дін Київський національний університет будівництва та архітектури
  • Валерій Васильович Товбич Київський національний університет будівництва та архітектури
  • Гелена Леонідівна Ковальська Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, Україна
  • Лілія Романівна Гнатюк Національний авіаційний університет, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.22.15387

Ключові слова:

сакральність і міфологізм, китайська та японська ширма, архітектура та мистецтво, жанри живопису, прихований зміст, запозичення, багатозначущість змісту, таоїзм та буддизм, ландшафтний дизайн, високоадаптивний елемент, канонічні прийоми, трансформація

Анотація

Мета: дослідити специфіку традиційного китайського та японського елементу інтер’єру, як ширма, види ширм, визначити зв’язок між сюжетами ширм і традиційним живописом, продемонструвати на конкретних прикладах, як прийом ширм у вигляді зелених насаджень знайшов своє місце в традиційному китайському ландшафтному дизайні. Що, в свою чергу, дозволить глибше зрозуміти специфічну сакральну, міфологічну та символічну природу ширми, її багатозначущість не лише як предмету вмеблювання, а, відповідно, і приховане значення традиційних прийомів китайського ландшафтного дизайну.Методологія. У статті використано традиційні наукові методи історичного аналізу та порівняльного аналізу. Результати. У статті аргументовано, що від самого початку китайська ширма не задумувалась як предмет умеблювання житлового приміщення. Китайська цивілізація тісно пов’язана із сакральними віруваннями, філософськими вченнями й міфологізмом. Зазначено, що вона докорінно відрізняється від європейської цивілізації, яка заснована на пануванні монотеїзму і теорії панування людини над природою на правах головного Божого творіння. Натомість в основі китайської і японської культури лежало обожнювання Всесвіту і визнання природи як ідеалу гармонійного світу. Відтак людині відводилось у цій теорії другорядне місце. Обожнювання сил природи породжувало численні міфи про істот, які порядкують силами природи і населяють її. Визначено, що винайдення ширм визначалось як функціональними потребами швидкої трансформації внутрішнього простору, так і сакрально-міфологічним змістом: ширма підтверджувала тезу про мінливість Всесвіту і простору, закріплену таоїзмом (в рос. – даосизм) і буддизмом, а її зламчастість перегороджувала шлях злим духам неба, які можуть пересуватись лише по прямій траєкторії. Представлено окремий вид ритуальних сакральних ширм, які прикрашались релігійними написами. Розглянуто мотиви зображень на ширмах в сакральному просторі, які в цьому випадку вони мають обмежену кількість живописних сюжетів на створках – це зображення природи та пейзажі. Ширма в сакральному сенсі перетворюється на «місток» між людиною і оточуючим її простором, символічний образ гармонії і порядку Всесвіту. Згодом прийом ширм, які здатні виконувати одразу декілька функцій – перегороджувати шлях злим духам, створювати ефект постійної мінливості пейзажних картин і створювати ефект безкінечного простору, – був розповсюджений у традиційному китайському ландшафтному дизайні. Наукова новизна. Доведено, що такий традиційний атрибут китайської та японської культури, як ширма, мав під собою потужний сакрально-міфологічний зміст. Оскільки в Китаї до найвищого рівня мистецтв належали живопис і каліграфія, традиції китайського живопису вплинули і на розписи китайських ширм та в подальшому на ранньому етапі були запозичені Японією. Наведено в якості доказу трансформації прийому ширми традиційний прийом китайського ландшафтного дизайну, коли простір приватного саду навмисно перегороджувався «зеленими ширмами», унеможливлюючи огляд ділянки з далекої відстані. Практична значущість. Дослідження поглиблює знання про традиційну китайську та японську ширму, яка в Європі сприймалася як екзотичний елемент інтер’єру. Порівняння традиційних китайських і японських ширм з ширмами на картинах стилю «шинуазрі» та з виготовленими в Європі «китайськими» ширмами-аналогами доводить неможливість виготовлення ширми за відповідними канонами без розуміння її прихованого змісту. Парадокс полягає в неможливості виготовити ширму за китайським чи японським зразком, якщо розуміти її лише як суто функціональний елемент інтер’єру. Визначено, що важливу роль в образі ширмі відігравало її призначення, оскільки храмові ширми відрізнялись від ширм у палаці імператора, а імператорські ширми – від ширм знаті. В розписах ширм утілено традиційні канонічні жанри живопису, тому розуміння специфіки ширм водночас допомагає краще розуміти традиційні живописні жанри. У статті зазначено, що ширма стала елементом настільки високоадаптивним, що не лише знайшла своє гідне місце у будівлях різного призначення, а й утворила один з канонічних прийомів китайського ландшафтного дизайну. Враховуючи сучасне зацікавлення китайськими ландшафтними традиціями поза межами Китаю, це сприятиме застосуванню цих прийомів у сучасній садово-парковій архітектурі «східного зразку».

Біографії авторів

Ян Дін, Київський національний університет будівництва та архітектури

Аспірант

Валерій Васильович Товбич, Київський національний університет будівництва та архітектури

Професор, доктор архітектури, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі

Гелена Леонідівна Ковальська, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, Україна

Професор, доктор архітектури, завідувач кафедри теорії архітектури

Лілія Романівна Гнатюк, Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Доцент, кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну інтер’єру

Посилання

Вещь в японской культуре (сост. Н. Г. Анарина, Е. М. Дьякова). Москва: Восточная литература, 2003. 252 с.

Виноградова Н. А., Николаева Н. С. Малая история искусств. Искусство стран Дальнего Востока. Москва, 1979. 374 с.

Денике Б. П. Япония (под ред. И. Маца). Москва, 1935. 103 с.

Древний Китай (энциклопедия). Пер. с англ. Д. Р. Коган. Москва, 2007. 44 с.

Ивашко Ю., Ли Шуань. Модерн Западной Европы, Украины и Китая: пути трансформации и имплементации. Киев, 2015. 152 с.

Конрад Н. И. Очерк истории и культуры средневековой Японии. Москва,1980. 143 с.

Лоу Чинси. 10 этюдов по китайской архитектуре. Москва, 2009. 208 с.

Николаева Н. С. Декоративное искусство Японии. Москва,1972. 175 с.

Шевцова Г. Історія японської архітектури і мистецтва. Київ, 2011. 232 с.

Chinese pavilions. Text and photos by Qin Li. Beijing, 2019. 96 p.

Ivashko Y., Kuzmenko T., Li S., Chang P. The influence of the natural environment on the transformation of architectural style. Scientific Journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies Landscape Architecture and Art, 2020, Vol. 15, No 15, рр.101-109.

Ivashko Y., Kuśnierz-Krupa D., Chang Peng. History of origin and development, compositional and morphological features of park pavilions in Ancient China. Scientific Journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies Landscape Architecture and Art, 2020, Vol. 15, No 15, рр.75-85.

Ivashko Y., Chernyshev D., Chang Peng. Functional and figurative and compositional features of traditional Chinese pavilions Wiadomości Konserwatorskie.Journal of Heritage Conservation 61/2020, pp.60-66.

Orlenko M., Ivashko Y. The concept of art and works of art in the theory of art and in the restoration industry. Art Inquiry. Recherches sur les arts, 2019, vol. XXI, pp.171-190

Orlenko M., Dyomin M., Ivashko Y., Dmytrenko A., Chang P. Rational and aestetic principles of form-making in traditional Chinese architecture as the basis of restoration activities. International Journal of Conservation Science, 2020, Volume 11, Issue 2, pp. 499-512.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті