Том 12, № 1 (2002)

Зміст

Інформаційні технології

Моделювання сигналів акустичної емісії при виникненні в матеріалі тріщин PDF
В. П. Бабак, С. Ф. Філоненко, В. М. Каліта 5-10
Інтегрована обчислювальна мережа системи «Сирена-2.3» - високі інформаційні технології в області телекомунікаційі мереж передачі даних PDF
В. Б. Городиський, І. А. Жуков, В. Т. Кадніков 11-17
Технологія визначення показників вірогідності одновимірних та багатовимірних об’єктів контролю за інформацією параметричних бортових реєстраторів PDF
І. Е. Райчев 17-24
Методологія засвоєння ознак інформатизації у фаховій підготовці спеціалістів PDF
В. А. Фабричев 24-28
Синтез кодів Грея PDF
А. Я. Білецький, О. А. Біленький 29-34
Інформаційна технологія дослідження дії зонішнього середовища на технічний об’єкт PDF
В. П. Зінченко 35-47
Інформаційні взаємозв’язки структурних компонентів у біотехнічній системі корекції гомеостазу PDF
С. Т. Поліщук 48-52
Аналітичний синтез алгоритму роботи оператора на частотах ремнанти PDF
М. І. Гученко 53-56
Коригування параметрів системи «моштор-плівка» для мультиформатних камер у медицині PDF
С. В. Балашов, С. А. Ясенко 56-58
Алгоритм керування рухомим опромінювальним пристроєм з круглосиметричним світловим розподілом для світлокультури рослин PDF
В. А. Андрійчук, I. А. Зеленков 59-63
Наближення функцій двох змінних поліноміальним сплайном на основі в-сплайнів третього порядку PDF
А. Я. Білецький, П. О. Приставка 64-69
Структурна ідентифікація багатовимірного об’єкта за даними натурного експерименту PDF
Л. М. Блохін, С. В. Держак 69-72
Сплайн-апроксимація оцінок кореляційних послідовностей гармонійних сигналів PDF
В. М. Шутко 73-77
Моделі оптимізації послідовних систем за критерієм убезпечення від ризику відмов PDF
Б. Г. Капишон, М. Т. Корнійчук, І. К. Совтус, В. Д. Тетерятник 77-83

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

Метод оперативної діагностики відмовостійких комплексів електропостачання літальних апаратів PDF
В. П. Захарченко 84-87
Методологія ефективної структурної ідентифікації складних динамічних систем PDF
Л. М. Блохін, Г. I. Рудюк, О. А. Сущенко, В. В. Калініченко 88-92
Підвищення ефективності прискорених випробувань комплектуючих виробів бортової апаратури PDF
С. В. Ленков, В. В. Зубарев, В. І. Маленко, Р. М. Салімов, С. А. Шомін 93-96
Синтез нестаціонарної системи автоматичного керування польотом літака при заході на посадку PDF
А. О. Краснопольський 97-103
Багатоальтернативна модель ситуаційного аналізу повітряної обстановки PDF
Д. О. Корчунов, В. П. Харченко 104-107
Розробка інтегрованої системи комп’ютерного моніторингу систем автоматичної посадки літаків на етапі експлуатації PDF
О. А. Зеленков, Б. Г. Масловеький 107-113
Синтез розв’язуєальних правил при сертифікації рівня професійної підготовки льотних екіпажів PDF
І. П. Сердюк 113-118
Моделювання світлосигнальних засобів аеропортів у імітаторах візуального оточення авіаційних тренажерів PDF
С. Л. Кузнецов 118-122
Загальна концепція оцінювання електромагнітної обстановки в зонах дії радіотехнічних засобів підприємств обслуговування повітряного руху PDF
Г. Ф. Конахович, В. О. Іванов, Л. Я. Ільницький, В. Є. Курушкін 122-131
Ефективність системи експлуатації засобів радіотехнічного забеспечення повітряного руху PDF
В. Г. Мелкумян 131-136
Оцінка кутової чутливості радіотехнічної доплерівської системи посадки PDF
В. П. Климчук, П. М. Яблонський 137-139

Сучасні авіаційно-космічні технології

Робоча лопатка для перших ступенів компресорів газотурбінних двигунів PDF
В. В. Паніін, Л. Г. Волянська, В. М. Дихановський 140-143
Аналітичні оцінки бічної дальності спуску та оптимального кута крену літального апарата PDF
А. О. Антонова 144-146
Моделювання перерізів і об’ємів перехідних поверхонь повітрозабірників авіаційних двигунів PDF
В. І. Мамчук, В. Г. Демидко, М. О. Ходак 147-149
On general solution of ode system for modeling stationary compressible flow of perfect gas with constant heat flux and friction in the constant-area channel PDF
M. Fedorov 150-154
Застосування адаптивних елементів у конструкції несучого гвинта вертольотів PDF
В. В. Буланов, О. Г. Волов 155-158
Перехідні характеристики автоматичних регуляторів тиску гідравлічних систем PDF
В. С. Бутько 159-163
Забезпечення цілісності системи державного регулювання підтримання льотної придатності PDF
О. В. Орлов, Ю. І. Кордянін 163-167
Аналіз надходжень тепла в пасажирський салон швидкісного залізничного вагона в жарких умовах PDF
О. Л. Хлистун 168-174
Об’ємна конфігурація мікрогеометрії поверхонь тертя - один з основних факторів ефективності трибосистем PDF
О. У. Стельмах, О. Ю. Сидоренко, Р. Є. Костюнік 174-177
Імовірнісний аналіз процесу зношування при експлуатації покриттів в умовах тертя PDF
В. В. Щепетов, В. Ю. Громенко, Ю. І. Амасович, Є. М. Лісовий 177-180
Оцінка рівня технологічних залишкових напружень та їх вплив на зносостійкість детонаційних покриттів PDF
Є. Ю. Євсюков 180-182
Застосування детонаційних покриттів для зміцнення і відновлення тертьових деталей авіаційної наземної техніки PDF
В. Ф. Лабунець, В. Є. Марчук, Л. С. Братиця, М. О. Ходак 183-187

Аеропорти та їх інфраструктура

Дистанційний контроль стану поверхні злітно-посадкових смуг PDF
Ю. М. Кривенко 188-192
Методика визначення показників надійності категорованих світлосигнальних систем аеродромів PDF
С. С. Дев’яткіна 193-197
Розрахунок залізобетонних конструкцій в умовах плоского напруженого стану PDF
С. Ю. Богдан 198-202
Критерії наявності плівок на межі розподілу фаз електрод/електроліт PDF
С. В. Іванов 203-208
Перспективи використання амортизованих покриттів, отриманих методом газотермічного напилювання, для створення захисних електромагнітних екранів PDF
Ю. А. Куницький, А. С. Волошенко 208-212
Дослідження процесу виділення нікелю з малоконцентрованих розчинів методом біполярного електроду PDF
Н. Є. Власенко, А. Л. Герасимчук, Н. Д. Іванова 212-215
Адекватність математичних моделей для розрахунку коефіцієнта дифузії бензинів PDF
С. В. Бойченко, Л. А. Федорович, О. С. Тітова 216-219
Проблеми збереження якості мінеральних олив та гідравлічних рідин PDF
С. С. Дровнін, О. М. Гречкін, О. В. Архіпцев 219-223

Фізико-математичні науки

Моделювання кусково-лінійних процесів PDF
Т. І. Олешко 224-227
Двоїста нормалізація тангенціально-виродженої поверхні PDF
М. Ф. Гребенюк 227-232
Гамільтонова форма механіки дисипативних систем і деякі аналоги законів збереження нетер PDF
В. О. Касьянов 232-239
Дослідження впливу імпедансної поверхні на розповсюдження акустичних хвиль PDF
О. І. Запорожець, В. І. Токарев 240-247

Професійна освіта

Математичне моделювання лізингу повітряних суден PDF
Г. М. Юн, К. В. Кабаніхіна 248-251


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ