Том 21, № 3 (2004)

Зміст

Сучасні авіаційно-космічні технології

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАР ТЕРТЯ З ТРИБОВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ СУМІШАМИ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ PDF
В.П. Бабак, В.М. Стадниченко, С.Ф. Філоненко 8-12
ЯВИЩЕ БЕЗАДГЕЗІЙНОГО ТЕРТЯ КОВЗАННЯ В УМОВАХ МЕЖОВОГО ЗМАЩУВАННЯ PDF
О.Ф. Аксьонов, Т.В. Тернова, О.У. Стельмах, Р.Є. Костюнік, О.Ю. Сидоренко 13-19
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТАЛЬНИХ СПРЯЖЕНЬ У ЧЕРВ’ЯЧНИХ ПАРАХ ПРИ БЕЗАДГЕЗІЙНОМУ ТЕРТІ PDF
О.У. Стельмах, С.П. Шимчук 20-22
ВПЛИВ СТАЛОСТІ ЛІНІЙНОГО КОНТАКТУ ТРИБОСИСТЕМИ КОВЗАННЯ НА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF
Р.Є. Костюнік 23-25
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИПРОБУВАНЬ ТРАНСМІСІЙНИХ МАСТИЛ З УРАХУВАННЯМ ВТОРИННИХ СТРУКТУР PDF
О.Ю. Сидоренко 26-28
СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ АВІАЦІЇ ЛИТВИ У СВІТЛИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Й. Станкунаc 29-36
ВПЛИВ ВАГ ЧАСТИННИХ КРИТЕРІЇВ НА РЕЗУЛЬТАТИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ PDF
Р. Гинявичюс, В. Подвезько 37-41
АКСІОМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИТМІЧНОСТІ ВИРОБНИЦТВА PDF
Э.К. Завадскас, В. Подвезько, А. Андрушкявичюс 42-45
КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ В КОНСТРУКЦІЯХ СУЧАСНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
В.В. Астанін, А.В. Хоменко, О.А. Шевченко 46-52
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРОФІЛІ ДЛЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ СХЕМИ «ЛІТАЮЧЕ КРИЛО» PDF
С.О. Іщенко, О.Л. Лемко 53-55
ПУСКОВІ ЗНОШУВАННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СИНТЕТИЧНИХ МАСЕЛ PDF
А.П. Кудрін, В.І. Маленко 56-60

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
В.П. Харченко, В.О. Кучеренко, А.А. Семенов 61-65
МЕТОД СТРУКТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИНАМІЧНОГО ОБ’ЄКТА ЗА ДАНИМИ НАТУРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Л.М. Блохін, О.П. Кривоносенко, І.Ю. Сафронова, О.В. Літвінова 66-69
СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКУ ЗІТКНЕНЬ ЛІТАКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ PDF
В.М. Васильєв 70-73
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАМІН НА ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ PDF
А.В. Гончаренко 74-77
СТРУКТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗОРОВОГО КАНАЛУ ОПЕРАТОРА PDF
Ю.В. Петрова 78-81
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СКЛАДОВИХ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ XML-ТЕХНОЛОГІЇ PDF
С.М. Подрєза, С.Є. Петропавловська 82-85
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ В РЕЖИМІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИВЕДЕННЯ ДО ГОРИЗОНТУ PDF
О.А. Сущенко 86-89
МОДЕЛІ ПОДАННЯ ЗНАНЬ ПРО СТАЛІ ІНФОРМАЦІЙНІ ІНТЕРЕСИ КОРИСТУВАЧІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ PDF
Ю.В. Рогушина 90-93

Аеропорти та їх інфраструктура

ВПЛИВ КИСНЮ НА НАДІЙНІСТЬ РОБОТИ ПАЛИВНИХ СИСТЕМ PDF
С.В. Іванов, В.В. Єфіменко, В.Ф. Новікова, О.В. Полякова 94-97
ВПЛИВ ЗАБРУДНЕНЬ НА ЕНЕРГЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ PDF
О.Л. Матвєєва, І.А. Кравець 98-101
МЕТОДИ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ PDF
С.В. Бойченко, Н.М. Кучма 102-106
ПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЯК ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ PDF
І.І. Войтко 107-110
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ АЕРОПОРТУ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ЗА ШУМОМ PDF
О.В. Коновалова 111-115
ТЕРМОМЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ20 З ВАКУУМ-ПЛАЗМОВИМИ ПОКРИТТЯМИ PDF
Б.А. Ляшенко, В.В. Щепетов, В.І. Мирненко, А.В. Рутковський 116-118
ВПЛИВ СТРУКТУРИ НА ОПІР ЗНОСУ ПОКРИТТІВ, ОТРИМАНИХ ДЕТОНАЦІЙНО-ГАЗОВИМ НАПИЛЮВАННЯМ PDF
В.Д. Гулевець, С.Д. Недайборщ 119-122
ТРИБОТЕХНІЧНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ PDF
О.І. Щепотьєв, В.В. Варюхно, Т.І. Кузьменко, Л.В. Бурдюженко 123-129
ЗНОСОСТІЙКИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ПОДВІЙНОГО КАРБІДУ ТИТАНА-ХРОМУ PDF
В.Д. Гулевець, С.О. Петриченко 130-132
МОДЕЛЮВАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ В ЗОНІ ЗАРАЖЕННЯ PDF
В.І. Применко, Б.Т. Канунніков, О.П. Жижченко, В.А. Лук’янчиков 133-136
АЛГОРИТМ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРІЩИНИ ВІД УТОМЛЕНОСТІ В КОНСТРУКЦІЙНОМУ МАТЕРІАЛІ PDF
Т.І. Матченко, А.В. Зубець, О.I. Яворська, Л.Г. Мінневалієва 137-144


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ