Modeling of the radioactive situation in contaminated zone

Authors

  • В.І. Применко Інститут екології та дизайну НАУ
  • Б.Т. Канунніков Інститут екології та дизайну НАУ
  • О.П. Жижченко Інститут екології та дизайну НАУ
  • В.А. Лук’янчиков Дочірня компанія „Газ України”

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.21.1048

Abstract

 Calculation of decreasing of radionuclide activity as the function of the distance. The equation for calculation of decreasing the level of radiation and activity of radionuclide as a function of distance to destroyed atomic reactor is given. The term of one-kilometers zone – the territory from which the calculation of decreasing the radionuclide activity is initiated – is introduced.

Author Biographies

В.І. Применко, Інститут екології та дизайну НАУ

д-р техн. наук

(1937) закінчив Київський політехнічний інститут (1960). Доктор технічних наук, професор кафедри безпеки життєдіяльності факультету охорони довкілля Інституту екології та дизайну Національного авіаційного університету. Напрям наукової діяльності – радіо­екологія.

Б.Т. Канунніков, Інститут екології та дизайну НАУ

(1940) закінчив Оренбурзьке вище військово-авіаційне училище льотчиків (1963), спецфакультет по підготовці кадрів у галузі радіометрії та радіоекології Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації при Київському університеті імені Т.Г. Шевченка (1992). Асистент  кафедри безпеки життєдіяльності факультету охорони довкілля Інституту екології та дизайну Національного авіаційного університету. Напрям наукової діяльності –  радіоекологія і радіометрія.

О.П. Жижченко, Інститут екології та дизайну НАУ

(1936) закінчив Київське вище інженерно-авіаційне училище (1969). Старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності факультету охорони довкілля Інституту екології та дизайну Національного авіаційного університету. Заступник декана факультету аеропортів Інституту екології та дизайну Національного авіаційного університету. Напрям наукової діяльності – радіаційна безпека авіапідприємств.

В.А. Лук’янчиков, Дочірня компанія „Газ України”

(1951) закінчив Московську військово-політичну академію (1985). Аспірант кафедри безпеки життєдіяльності факультету охорони довкілля Інституту екології та дизайну Національного авіаційного університету. Головний фахівець спецсектору дочірньої компанії «Газ України». Напрям наукової діяльності – радіаційна безпека підприємств.

References

Пристер Б.С., Лощилов Н.А., Немец О.Ф., Поярков В.А. Основы сельскохозяйственной радиологии. – 2-е изд., переработ. и доп. – К.: Урожай, 1991. – 472 с.

Державні гігієнічні нормативи “Норми радіаційної безпеки України (НРБУ–97)”. – К.: 1997. – 121 с.

Канунніков Б.Т., Лук’янчиков В.А., Применко В.І. Моделювання осередку радіоактивного зараження при аварії на атомному реакторі // Вісн. НАУ. – 2002. – №4. – С. 186–189.

Канунніков Б.Т., Жижченко О.П., Лук’янчиков В.А., Применко В.І. Розрахунок спаду рівня активності радіонуклідів при аварії на атомному реакторі //Вісн. НАУ. – 2003. – №3–4. – С. 180–182.

Применко В.І., Канунніков Б.Т., Жижченко О.П., Лук’янчиков В.А. Розрахунок спаду радіонуклідів як функції віддалі // Вісн. НАУ. – 2004. – № 1. – С. 158–161.

Месников В.В. Защита от оружия массового поражения. – М.: Воениздат, 1989. – 398 с.

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок чорно-бильської катастрофи: Закон України від 27.02.1991 р. // ВВРУ. 1991. – № 16. – 199 с.

Державні гігієнічні нормативи допустимого рівня вмісту радіонуклідів цезію-137 і строн-цію-90 у продуктах харчування та питній воді (ДР–97). – К. – 1997. – 6 с.

How to Cite

Применко, В., Канунніков, Б., Жижченко, О., & Лук’янчиков, В. (2004). Modeling of the radioactive situation in contaminated zone. Proceedings of National Aviation University, 21(3), 133–136. https://doi.org/10.18372/2306-1472.21.1048

Issue

Section

AIRPORTS AND THEIR INFRASTRUCTURE

Most read articles by the same author(s)