Том 9, № 2 (2001)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

Методика визначення границі помпажу на змінених характеристиках компресора турбореактивного двигуна PDF
М. С. Кулик, В. В. Панін, В. В. Ратинський, Б. М. Моісеєв 5-8
Діагностична модель турбореактивного двоконтурного двигуна Д-30КП PDF
A. B. Тарасенко, B. B. Якименко, O. C. Чорній, B. M. Степаненко 47-54
Integrated system for training of aviation specialists PDF
J. Stankunas 54-62
New challenges for academia-economy collaboration PDF
Е. K. Zavadskas, A. V. Valiulis 62-67
Прогнозування експлуатаційних змін функціональних параметрів клапанів з електромагнітним приводом PDF
О. Є. Ситніков, Г. Й. Зайончковський, Я. Б. Федоричко 67-72
Дослідження силової дії кавітуючого струменя PDF
М. Г. Макаренко, Є. Є. Радюк, І. П. Челюканов 72-75
Математичне моделювання технічних і природних течій, які обумовлені легкопроникною шорсткістю PDF
Є. О. Гаєв, К. А. Гаєва 76-81
Оптимізація черги обслуговування літаків затриманих рейсів аеропорту сана PDF
С. О. Дмитрієв, І. А. Терейковський, Альгабрі Табіт Махді Яхья 44-47
Визначення динамічних та статичних параметрів газотурбінних двигунів для оцінки їхнього технічного стану PDF
О. Є. Карпов 38-43
Оцінка комплексного впливу циклічних напружень і температур на пошкоджуваність і довговічність матеріалів деталей газотурбінних двигунів PDF
С. І. Йовенко, С. Р. Ігнатович, В. Є. Мільцов 8-13
Вплив анізотропії матеріалу на напружений стан біля тріщини при локальному навантаженні PDF
О. А. Шевченко, Е. П. Боженко 18-22
Підвищення якості зносостійких покриттів металш поверхневим пластичним деформуванням PDF
В. В. Шевеля, B. І. Дворук, О. В. Радченко 22-26
Автоматизована система оцінки технічного стану авіаційних двигунів у експлуатації на базі граф-моделей PDF
О. А. Тамаргазін, С. М. Осадчий, Хаммуд Нізар 26-30
Вплив виробничо-технологічних і експлуатаційних факторів на пошкодження деталей газотурбінного двигуна PDF
О. С. Якушенко 34-38
Коррозионные повреждения лопаток газовых турбин PDF
Н. С. Кулик, Е. Н. Карпов, Эль-Хожайри Хуссейн 30-34
Прогнозування процесу накопичення пошкоджень конструктивних елементів за даними приймально-здавальних випробувань парку однотипних газотурбінних двигунів PDF
М. Л. Андрющенко, В. М. Охмакевич, О. І. Чумак 13-17
Дослідження взаємодії аерозольних газодинамічних струменів з металевими поверхнями PDF
В. І. Савченко, Д. Р. Амірханов 82-85
Контроль зміни нівелювань літака Ан-24 в процесі експлуатації PDF
С. О. Іщенко, О. Р. Давидов, Т. О. Семитківська 86-88
Дослідження експлуатаційних характеристик іонного анемометра на стенді PDF
І. Ф. Кінащук 89-93
Вплив конструктивних особливостей крила надлегкого літального апарата на його аеродинамічні характеристики PDF
Є. П. Ударцев, О. І. Жданов, П. М. Виноградський 93-96
Імітація акселераційних діянь на авіаційних тренажерах PDF
В. В. Кабанячий 96-102
Використання гармонічних функцій при числовій побудові криволінійних координат для розрахунку обтікання профілів PDF
В. І. Мамчук 102-108
Математичне моделювання турбулентних пристшних струменів на шорстких поверхнях PDF
В. І. Мамчук, Є. О. Шквар 109-112

Аеропорти та їх інфраструктура

Досвід будівництва нової злітно-посадкової смуги у міжнародному аеропорту бориспіль з використанням високоміцного бетону PDF
І. О. Білінський, М. В. Шинкарчук, М. І. Белов 113-116
Методи акустичного конструювання приміщень PDF
О. І. Запорожець, О. В. Коновалова 117-120
Основні проблеми надійності світлосигнальних систем аеродромів PDF
С. С. Дев’яткіна 121-125
Визначення коефіцієнта постілі ґрунтової основи аеродромних покрить, складеної лесовими грунтами PDF
М. В. Березівський 126-129
Вплив метеорологічних умов на польоти повітряних кораблів на трасах PDF
Е. В. Майкова, Н. Ф. Халімон 129-132
Підвищення вірогідності контролю і прогнозування місцезнаходження літаків в системі автоматичного залежного спостереження PDF
В. М. Васильєв 133-136
Обґрунтування можливості застосування сорбентів і термоелектричних охолоджуючих пристроїв для запобігання природних втрат нафтових палив PDF
О. В. Бойченко, О. Ф. Аксьонов, С. В. Бойченко 136-143

Інформаційні технології

Діагностика впливу легуючих та технологічних домішок на структурно-фазові перетворення припою PDF
В. П. Бабак, С. В. Лєнков, Т. І. Лаврєнова, Д. А. Огар, С. Ф. Філоненко 144-150
Діагностика еластичних трубопроводів за особливостями їх внутрішнього звукового поля PDF
Т. Ю. Шкварницька 150-155
Криві, що належать трискладовому розподілу афінного простору PDF
М. Ф. Гребенюк 155-161
Структурный метод моделирования электронной системы PDF
Аль-Хедр Абдульрахман 161-166
Generalization of gronwall-bellman and beekhary lemmas PDF
V. Kasjanov 166-173
Стохастичні моделі оцінювання надійності мереж зв’язку PDF
М. Т. Корнійчук, О. І. Романов, І. К. Совтус, М. О. Шутко 173-177
Умови неперервності двох похідних в сплайнових базисах, отриманих згорткою PDF
А. Я. Білецький, М. О. Рашевський, І. В. Шелевицький, В. М. Шутко 177-181
Підвищення стійкості алгоритмів ідентифікації застосуванням знаковизначених функцій ляпунова PDF
Н. В. Ладогубець, О. М. Сігнаєвський 181-186
Алгоритми та програми розв'язування систем нечітких алгебричних рівнянь та їх реалізація в системі моделювання MATLAB/SIMULINK PDF
Ю. М. Мінаєв, О. Ю. Філімонова, Бенамур Лієс, Р. А. Ярош 186-195
Алгоритмізація непараметричної оцінки функції розподілу ймовірностей при обробці статистичних даних PDF
А. Я. Білецький, П. О. Приставка, О. О. Смойловська 195-201

Професійна освіта

Аналіз ефективності контрольно-регулювальних операцій багатопараметричних наземних радіоелектронних засобів PDF
О В. Зуєв 202-205
Аналіз інтенсивності відбитих від циліндричних поверхонь радіохвиль в аеродромних зонах PDF
Л. Я. Ільницький, Л. В. Сібрук, Ю. В. Пепа 206-208
Аналітична модель функціонування технічних засобів служби авіаційної безпеки PDF
I. K. Жаров, О. О. Семенов, В. Г. Мелкумян 209-212
Дослідження найвигідніших режимів експлуатації повітряних суден за умови мінімального руйнування атмосферного озону PDF
Р. В. Середа, В. І. Токарев 213-216
Акустичне випромінювання і експлуатація літальних апаратів PDF
В. В. Карачун, В. Х. Баланін, В. М. Мельник, К. Р. Потапова, Г. Б. Астапова 216-220
Основні технічні засоби забезпечення контролю викидів шкідливих речовин PDF
С. Н. Занько 220-224
Аналіз збурень, що впливають на ергатичну систему «пілот - літак» PDF
С. В. Павлова, В. І. Чепіженко, А. В. Скрипець 224-227
Математична модель станів системи керування охороною праці з урахуванням людського фактора PDF
В. В. Матиборський 228-231
Підвищення екологічної безпеки апаратів із псевдозрідженим шаром при проведенні багатофакторних процесів PDF
Я. М. Корнієнко 232-238


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ