Комп'ютерно орієнтована система фізичного експерименту в самостійній роботі студентів технічного університету

Iryna Slipukhina, Serhiy Mieniailov, Alla Bovtruk

Анотація


Постановка проблеми: В умовах стрімкої зміни технологій виробництва здатність і готовність майбутнього інженера до самоосвіти є однією з його ключових компетенцій. Сучасна методика планування, організації і контролю самостійної пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання фізики і технічних дисциплін є дієвим засобом комплексного формування професійних якостей і складає мету проведеного дослідження. Методи: В основу дослідження покладено аналіз навчальних планів і програм підготовки фахівців деяких інженерних спеціальностей у провідних технічних університетах, теоретичний аналіз існуючих типологій самостійної роботи студентів, які відрізняються за дидактичною метою, формою організації та характером діяльності, а також власний педагогічний досвід. Результати: З’ясовано, що системо утворювальним чинником відповідної педагогічної технології є проблемно орієнтоване пізнавальне завдання. Його виконання повинно здійснюватися з використанням сучасних техніко-технологічних засобів, поєднаних з натурним експериментом. Виокремлено і деталізовано підготовчий, пошуково-організаційний, мотиваційно-діяльнісний та контрольно-оцінювальний етапи в організації самостійної роботи студентів з використанням комп’ютерно орієнтованої системи фізичного експерименту. Висновки: В теоретичному аспекті дослідження довело визначальну роль суб’єкт-суб’єктної взаємодії у формуванні компетенції самоосвіти майбутніх інженерів. До його основних практичних здобутків належить поглиблення методики використання цифрових навчальних комплексів, розроблення навчальних посібників, які сприяють консультативно-спрямовуючій організації навчального процесу, та електронних документів лабораторної звітності.


Ключові слова


лабораторний практикум; навчальний фізичний експеримент; самостійна робота студента; технологічна компетентність; цифрова лабораторія

Посилання


Klimov, S. Your human and social capital. S. M. Klimov. [Electronic resource] Retrieved from http://www.psylive.ru/articles/4400_vash-chelovecheskii-i-socialnii-kapital.aspx . (in Russian)

Dryden, G. (2001). The Learning Revolution. Gordon Dryden, Jeannette Vos; [Translated from English. M. Tovkalo]. Lviv, Litopys, 2001. 540 p. (In Ukrainian)

Redko, L., Frantsuzskaya, Е., Yanushevskaya, М. (2015) Organisation of Independent Work of Students of a Technical University in Field-Specific Disciplines: Instructional Commitment of a Lecturer Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol 6, № 6, рр. 142-150.

Chernetskyy, I. (2013). Technological competence of the future engineer: the formation and development of computer integrated laboratory work in physics. I. S. Chernetskyy, I. A. Slipukhina. Information Technologies and Learning Tools - [Electronic scientific specialized edition]. Kyiv, IITZN NAPS Ukraine, V.38.–№ 6.– Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/952#.UurcSm6ccZk. (In Ukrainian)

Dyachenko, M. (2006). Psychology of Higher school. M. I. Dyachenko, L. A. Kandybovych, S. L. Kan¬dybovych. Mn. Harvest, 416 p. (in Russian)

Dysterveh, A. (1956) Favourites pedagogical works. M. Uchpedhyz, 1956. (in Russian)

Keller, F. (1968). Goodbye teacher. Journal of Applied Behavior Analysis, № 1, 79-89.. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC1310979/?page=1

Davydov, V. (1996) The theory of developmental education. Vasily Davydov. Moscow INTOR, 542 p. (in Russian)

Dayal, D. (2007). Modern Methods of Teaching Physic. Deepak Dayal. New Delhi, APH Publishing Corporation, 228 p.

El'konin, D. (1976) Game Psychology. Daniel B. El'konin. Moscow, Pedagogy, 304 p. (in Russian)

Posner, G. (1982) Accommodation of a Scientific Conception: Toward a Theory of Conceptual Change. G. J. Posner, K. A. Strike, P. W. Hewson, W. A. Gertzog. Science Education, V. 66. Issue 2. P. 211–227.

National Aviation University: Homepage [electronic resource]. Retrieved from www.nau.edu. com.ua. (In Ukrainian)

Politechnika Warszawska [Electronic Resource]. – Retrieved from: http://www.pw.edu.pl/

University of Mannheim [Electronic Resource]. – Retrieved from http://www.uni-mannheim. de/1/ english/university/profile/

Ben-Gurion University of the Negev [Electronic Resource]. Retrieved from http://in.bgu.ac.il/Pages/default.aspx

Physics. Optics Module 5: Manual (2012). [A.P. Polishchuk, A.J. Rudnytska, I.A. Slipukhina, P.I. Chernega]; under the general editorship of prof. A.P. Polischuk. Kiev, NAU, 388 p. (In Ukrainian)

Slipukhina, I. (2014). The technology features of creation of the interactive electronic document for support of the physics laboratory works. M. A. Meleshko, I. A. Slipukhina, I. S. Cher¬netskyy, Y. V. Cubay. Information Technologies and Learning Tools [Electronic scientific professional Edition]. – K: IITZN NAPS Ukraine, V. 39, # 1. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1006/740#.U3SzdMVybwo. (In Ukrainian)

Slipukhina, I. (2014). Role of computer oriented laboratory training course in physics for development of key competences of future engineers. I. Slipukhina. Proceedings of the National Aviation University, № 1 (58) рр. 96–102.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ