№ 16 (2020)

Зміст

Статті

МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-ІНОЗЕМЦІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Наталя Олександрівна Авраменко 10-16
КУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА КУЛЬТУРНИЙ ІНТЕЛЕКТ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ PDF
Вікторія Миколаївна Білицька 16-22
ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА І ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ: КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВЗАЄМОВПЛИВУ PDF
Іван Іванович Вржесневський, Юрій Володимирович Янішевський 23-29
ДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО КЕРІВНИЦТВА ВОКАЛЬНО-ХОРОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ PDF
Гао Десян 29-35
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ МЕДІАГРАМОТНОСТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ США ТА КАНАДИ PDF
Гліб Олександрович Головченко 35-43
ІНТЕГРАЦІЯ РЕСУРСІВ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ З НАВЧАННЯ ОРГАНІЧНІЙ ХІМІЇ PDF
Оксана Іванівна Головченко 44-53
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ У ВИКЛАДАННІ ТА НАВЧАННІ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ PDF
Олена Леонідівна Кірдан 53-59
ПОТЕНЦІАЛ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДКАСТИНГ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ PDF
Олена Віталіївна Ковтун, Тетяна Андріївна Гармаш, Наталія Ігорівна Хайдарі 60-68
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ СТІЙКОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ДОВЕДЕННЯ ПОТРЕБИ PDF
Олена Дмитрівна Кулик 69-78
ІННОВАЦІЇ НА ТРАНСПОРТІ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНСЬКИХ ЗВО PDF
Ірина Георгіївна Лебідь 78-85
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Ельвіра Василівна Лузік, Анжеліка Миколаївна Кокарєва, Леся Олексіївна Хоменко-Семенова 86-96
ДОСВІД ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ КАНАДИ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Іванівна Макух, Іванна Іванівна Макух-Федоркова 96-103
ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАЗЕМНОГО НАВЧАННЯ БОЙОВИМ ПОЛЬОТАМ МАЙБУТНІХ ЛЬОТЧИКІВ ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇ PDF
Роман Вікторович Невзоров 103-109
ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Людмила Миколаївна Овсієнко 109-116
ПРАВДИВІСТЬ ЯК ПРОВІДНА ОСОБИСТІСНА ЯКІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА І СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА PDF
Тетяна Леонідівна Опалюк 116-123
НООСФЕРНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ PDF
Тетяна Василівна Саєнко 123-129
ФОРМУВАННЯ ЕВРИСТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАГІСТРАНТІВ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ (МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) PDF
Сюй Цін 130-136
ФОНОВІ ЗНАННЯ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ РЕСУРС З ОПАНУВАННЯ СТУДЕНТАМИ НАВИЧОК ПЕРЕКЛАДУ ДОКУМЕНТІВ У ГАЛУЗІ «БУДІВНИЦТВО» PDF
Оксана Володимирівна Шванова, Марина Володимирівна Рудіна 137-143
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МАЛЮНКОВОЇ ТЕРАПІЇ ЯК МЕТОДУ ПОДОЛАННЯ АГРЕСИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Лілія Володимирівна Барановська, Еліна Сергіївна Главінська 144-151
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РИЗИКОВАНОСТІ ТА ПАСІОНАРНОСТІ У ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВІКУ PDF
Світлана Валентинівна Бикова 151-156
ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА (НА ПРИКЛАДІ ВИДАТНИХ НАУКОВЦІВ) PDF
Вікторія Євгенівна Виноградова 156-163
ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕНЬ PDF
Ольга Борисівна Ігумнова, Людмила Миколаївна Джигун, Алла Іванівна Руденок 164-172
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ОПТИМІЗМУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Наталія Анатоліївна Назаренко 172-179
ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ РЕВНИВЦІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОКОРЕКЦІЇ РЕВНОЩІВ У ШЛЮБНИХ ПАРТНЕРІВ PDF
Олена Віталіївна Петяк 179-186
СМИСЛОВІ ОРІЄНТИРИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ «МЕТОДИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ» PDF
Валентина Анатоліївна Семиченко 187-196
СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ PDF
Андрій Юрійович Трофімов 196-203
МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГОВОГО МИСЛЕННЯ В ЕФЕКТИВНОМУ БІЗНЕСІ PDF
Тетяна Павлівна Чернявська 203-210
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ РЕФЛЕКСІЇ У ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ PDF
Аліна Григорівна Четверик-Бурчак, Тетяна Юріївна Шаповал 210-217
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕАТР ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПІДЛІТКОВОГО АЛКОГОЛІЗМУ PDF
Юлія Петрівна Шатило, Наталія Євгенівна Новікова 218-225


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua