ЦІННІСТЬ ЯК ІНТЕГРАЛ ДІЯЛЬНІСНОГО ТА АРХЕТИПНОГО ПІДХОДІВ

А. О. Макарова

Анотація


Статтю присвячено розглядові значення ціннісної ланки у ланцюгу детермінацій діяльності. На відміну від діяльнісного підходу, який на передній план висуває зв’язку «дія-мотив-потреба», автор вводить як смисловий конструкт зв’язку «настанова-цінність-ідея», апелюючи до архетипного підходу. Цінність уявляється необхідною проміжною ланкою між глибинно-ірраціональним та буденно-раціональним пластами діяльності, сполучною складовою, що уможливлює їх плавну взаємодію у процесі формування діяльності у будь-якому її форматі: чи то акт, чи то дія, чи то процес.


Ключові слова


Цінність; діяльність; детермінація; архетип; ідеал; настанова; потреба; мотив; діяльнісний підхід; архетипний підхід

Посилання


Rubtsov V. V. Activity approach to learning and the problem of creating digital learning aids. Tätigkeitstheorie: E-Journal for Activity Theoretical Researchin Germany, 2014. Vol. 12, no. 1, pp. 11-24.

Shmatko N. Service or Devotion? Motivation Patterns of Russian Researchers / N. Shmatko, G. Volkova // Foresightand STI Governance. – 2017. – vol. 11, no 2, pp. 54–66. DOI: 10.17323/2500-2597.2017.1.54.66

Балецька Л. М. Детермінанти соціального уявлення про атрибути професійного успіху / Л. М. Балецька // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Економіка. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2012. – Вип. 2 (36). – С. 35-39.

Золотухина-Аболина Е. Бытие человека: ключевые экзистенциалы / Е. Золотухина-Аболина. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 219 с.

Клибанівська Т. М. Мотивація як детермінанта навчальної

діяльності студентів вищих закладів освіти / Т. М. Клибанівська // Наука і освіта. – 2015. – №10.

Макклелланд Д. Мотивация человека / Д. Макклелланд. – СПб.: Питер, 2007. – 672 с.

Саух П. Ю. Толерантність як цінність в системі полікультурної освіти / П. Ю. Саух // Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 року: [матеріали доповідей та виступів]. – С. 273-278.

Семененко Л. Н. Ціннісно-смислова детермінація управління навчальним закладом. – Автореферат дис. канд. філос. наук зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти. Національнийй педагогічний університетім М.П. Драгоманова, Київ, 2007. – 22 с.

Хаксли О. О дивный новый мир / О. Хаксли; [пер. с англ. О. Сороки]. — М.: Издательство АСТ, 2017.

Шматко Н. Служба или служение? Мотивационные паттерны российских ученых / Н. Шматко, Г. Волкова // Форсайт. – 2017. – № 2. – Т.11. – С. 54-66.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)