НЕЗАЛЕЖНІ ОБ’ЄКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ОНТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Yu. V. Kharchenko

Анотація


Вступ. У даному дослідженні автор здійснює концептуалізацію феномену незалежних об’єктів, а також особливостей їхньої взаємодії. Ключовими завданнями є: виявлення зв’язків між незалежними об’єктами; встановлення межі їхньої незалежнос-ті; порівняння з математичними моделями, що репрезентують взаємодію «залежної змінної» і «незалежної змінної». Мето-дологія дослідження. На основі феноменологічного та онтологічного підходів, а також використовуючи кількісний та ймові-рнісний методи, автор здійснює порівняльний аналіз феномену незалежних об’єктів в математичної теорії і в соціально-філософських дослідженнях. Результати дослідження. Показано, що в природі та в суспільстві принципи формування та деформації зв’язків різняться. В природничих науках, що вивчають світ як нескінченний Всесвіт, терміни «залежна змінна» та «незалежна змінна» зазвичай використовуються в експериментальних дослідженнях, де необхідно маніпулювати деякими змінними. У цьому сенсі «незалежність змінної» визначається як незалежність від реакції, властивостей і намірів об’єкта експерименту. Обговорення. Деякі змінні залежать від дії об’єкта експерименту або умов експерименту. Ці змінні, можливо у неявній формі, містять деяку інформацію про поведінку або реакції об’єкта під час експерименту. У висновках обґрунто-вується думка, що неможливо відстежити причинно-наслідкові зв’язки, аналізуючи часово-просторові характеристики мате-ріальних об’єктів лише частково. Знайти ж незалежні об’єкти в чистому вигляді або встановити повну відсутність взаємодії між ними вкрай складно. Можна говорити про деякі особливості взаємодії, встановивши збільшується або зменшується рі-вень взаємодії з урахуванням зміцнення або ослаблення зв’язків.

Ключові слова


взаємодії; незалежні об’єкти; зв’язки; поліваріативна інтегрована система; багатоаспектна взаємодія; залежна змінна; незалежна змінна

Посилання


Dependent and independent random events. Basic formulas of addition and multiplication of probabilities / Mathematics Forum «Math Help Planet». Discussion and problem solving in mathematics, physics, chemistry, economics // http://mathhelpplanet.com/static.php?p=zavisimye-i-nezavisimye-sluchainye-sobytiya

Independent and dependent variables / knowledge portal. Global intelligence // http://statistica.ru/glossary/general/ nezavisimye-i-zavisimye-peremennye/

Johnson Richard A. The Theory and Management of Systems / Richard A. Johnson, Fremont E. Kast, James E. Rosenzweig. – [Second edition]. – McGraw-Hill Book Company New York-St. Louis-San Francisco-Toronto-London-Sidney, 1970. – 648 p.

Киселева Н. А. Математика и действительность / Н. А. Киселева. – М.: Издательство московского университета, 1967. – 124 с.

The world of psychology. PsyhologToday.Ru // http://www.psyhologtoday.ru/study-524-1.html

Толковый словарь русского языка / http://tolkru.com/page/svyazy.php

Харин Н. Н. Математическая логика и теория множеств (о соотношении абстрактного и конкретного) / Н. Н. Харин; [под ред. проф. Я. Л. Харипинского]. – М.: РОСВУЗИЗДАТ, 1963. – 193 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)