Релігія і культура: форми та особливості взаємозв’язку

I. В. Шавріна

Анотація


У статті аналізуються головні характеристики функціонування культури і релігії на межі ХІХ – ХХ ст.


Ключові слова


культура; релігія; мистецтво; соціум; людина; особистість; добро; зло; моральність; перехідна доба; історичний рух; деструкція

Посилання


Асмус В.Ф. Философия и эстетика русского символизма / В.Ф. Асмус. – М. : Либроком, 2013. – 90 с.

Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества / Н.А. Бердяев. – М. : Правда, 1989. – 608 с. (Серия: «Из исто-рии отечественной философской мысли». Приложение к журналу «Вопросы философии»).

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр ; [пер. с фр., послесл. и примеч. Е.А. Самарской]. — М. : Республика; Культурная революция, 2006. – 269 с. (Серия: Мыслители XX века).

Дебор Г. Общество спектакля / Г. Дебор ; [пер. с фр. С. Офертаса и М. Якубович]. – М. : Изд-во «Логос», 1999. – 224 с.

Зенкин С.Н. Небожественное сакральное: теория и художественная практика / С.Н. Зенкин. – М. : РГГУ, 2014. – 537 с.

Конотоп Л.Г. Слов’янська релігійна філософія: головні особливості та динаміка руху ідей / Л.Г. Конотоп, З.В. Швед. – К. : Літера ЛТД, 2006. – 320 с.

Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки (1968—1992) / Ю.М. Лотман. – СПб. : «СПБ- Искусство», 2001. – 681 с.

Мерщій Т.В. Інтеракція культур в умовах інформатизації суспільства / Т.В. Мерщій. – Серія : Філософія. Культурологія. – № 2 (22), 2015. – С. 127 – 130.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин ; [пер. с англ]. – М. : Политиздат, 1992. – 524 с.

Тиллих П. Избранное : Теология культуры / П. Тиллих ; [пер. с нем.] – М. : Юрист, 1995. – 327 с.

Тоффлер Е. Третя Хвиля / Е. Тоффлер. – К. : Вид. дім «Всесвіт», 2000. – 480 с.

Тоффлер Э. Шок будущего / Е. Тоффлер. – М. : АСТ, 2001. – 560 с.

Тоффлер Э. Третья волна / Е. Тоффлер. – М. : АСТ, 2004. – 784 с.

Успенский Б.А. Семиотика истории. Семиотика куль-туры / Б.А. Успенский. – Избранные труды, том 1. – М. : Издательство «Гнозис», 1994. – 432 с.

Успенский Б.А. Ego Loquens. Язык и коммуникационное пространство / Б.А. Успенский. – М. : РГГУ, 2007. – 320 с.

Шоріна Т.Г. Людина в ірраціональному суспільстві : об’єкт чи суб’єкт діяльності? / Т.Г. Шоріна // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія : Філософія. Культурологія. – № 1. – 2004. – С. 95-103


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)