Том 1, № 38 (2016)

Зміст

ПРАВОВА РЕФОРМА В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 183-187

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ: ФОРМАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ PDF
Дмитро Олександрович Беззубов 7-12
ПЕРСОНАЛ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ЯК СИСТЕМНЕ УТВОРЕННЯ PDF
Ольга Анатоліївна Гусар 13-18
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПРАВ У МІЖНАРОДНОМУ ПОВІТРЯНОМУ ПРАВІ PDF
Наталія Володимирівна Жмур 19-25

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ТА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ У КОНТЕКСТІ ЮРИСДИКЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ PDF
Олександр Базов 26-31
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖІНОК PDF
Саида Бахрам кизи Гасанзаде 32-39
Юридичний і філософський аналіз поняття «справедливість» у філософії права PDF
Антига Пашаева 40-46
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ PDF
Наталія Василівна Пильгун, Ольга Олегівна Бузун 47-52
ПРЕДМЕТ ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ PDF
Ганна Володимирівна Рибікова 53-59

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

НОВА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ PDF
Степан Тихонович Гончарук 60-65
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ПЕРЕГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Роман Петрович Кайдашев 66-70
СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ДЖЕРЕЛ ЗАГРОЗ ТА ІНШИХ БЕЗПЕКОГЕННИХ ЧИННИКІВ PDF
Олег Вікторович Олійник 71-78
СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПИТАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 79-85
Деякі теоретичні аспекти сучасної класифікації фінансового дозволу PDF
Iryna Ustynova 86-90
ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТОРУ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН PDF
Юлія Леонідівна Юринець 91-98

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ШТУЧНЕ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ: ПРОГАЛИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ PDF
Віталій Миколайович Білоусов, Тетяна Миколаївна Дробович, Павлина Михайлівна Мельник 99-104
ПРАВОВА ПРИРОДА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКА НА ІНШУ РОБОТУ PDF
Світлана Василівна Вишновецька, Юлія А. Чумак 105-110
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ КРЕДИТУВАННЯ: ПРАВОВИЙ КОМПРОМІС ЧИ ЙОГО ІМІТАЦІЯ? PDF
Марина Олександрівна Зеленова 111-117
ҐЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В АКТАХ КОДИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ PDF
Ірина Степанівна Лукасевич-Крутник 118-122
ПОНЯТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ PDF
Валентина Миколаївна Слома 123-128

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ У КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИНАХ PDF
Алла Олександрівна Гелич 129-133
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ: ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Валентина Петрівна Козирєва, Анатолій Петрович Гаврилішин 134-138
ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ PDF
Володимир Володимирович Кочин 139-144
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ОЗНАКИ, ПРОЦЕДУРА ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Лариса Василівна Мілімко 145-149

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Покарання у системі кримінально-правових засобів охорони свободи особистості PDF
Вадим Авдеевич Авдеев, Екатерина Вадимовна Авдеева 150-156
КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ PDF
Аліса Олександрівна Кочнєва 157-161
ХРОНОЛОГІЯ І РЕЗУЛЬТАТИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ PDF
Інна Олександрівна Рощина, Дмитро В'ячеславович Багрійчук 162-167
ПРОБЛЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ У ЗЛОЧИНАХ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА PDF
Олена Вікторівна Таран 168-173
СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЮЗУ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА PDF
Vid Jakulin 174-182

РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ» PDF
Ростислав Андрійович Калюжний 188-189


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949