Том 2, № 35 (2015)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Правовий режим космічних об’єктів PDF
Роман Богданович Шишка 5-9
Цивільна авіація України: проблеми державного регулювання PDF
Назар Вікторович Малярчук, Світлана Іванівна Хом'яченко 10-14
Проблемні аспекти матеріальної відповідальності працівників транспорту PDF
Світлана Володимирівна Синенко 15-19

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Теоретичні концепції еволюції механізму регулювання страхової діяльності в Україні PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Олександр Михайлович Заєць 20-25
Принципи диференціації пенсійних відносин: окремі аспекти теорії пенсійного права PDF
Ніна Романівна Нижник, Ірина Олександрівна Гуменюк 26-30
Становлення громадянського суспільства в Україні в умовах сьогодення PDF
Наталія Василівна Пильгун, Дмитро Олегович Повєткін 31-34
Діяльність працівників української міліції в 1941-1945 рр.: використання досвіду в сучасних умовах PDF
Анатолій Павлович Тимченко 35-40
Медіативна процедура вирішення спорів: теоретичний і практичний аспект PDF
Вікторія Богданівна Череватюк, Катерина Леонідівна Сірук 41-46

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Правоохоронні органи України: поняття та функції PDF
Денис Іванович Бородін 47-51
Службовці цивільної авіації: адміністративно-правова характеристика PDF
Олег Вікторович Олійник 52-57
Захист авторських прав професійними творчими спілками PDF
Ніна Валеріївна Троцюк 58-62
Адміністративний нормативно-правовий акт і адміністративний договір: юридична характеристика PDF
Валентин Павлович Чабан 63-67
Культурологічні аспекти формування принципів адміністративного права: від античності до сучасності PDF
Юлія Леонідівна Юринець 68-73

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

Здійснення інституцією вищої освіти підприємницької діяльності: запозичення американського досвіду PDF
Наталія Олександрівна Давидова 74-79
Окремі аспекти захисту прав споживачів у сфері споживчого кредитування PDF
Марина Олександрівна Зеленова 80-84
Правові засади власності подружжя PDF
David Lobzhanidze 85-89
Державний імунітет транзитної України як учасника міжнародного права: сучасний стан і перспективи переформатування PDF
Вікторія Михайлівна Тімашова, Микола Вікторович Гусєв 90-94
Суб’єктивне право власності в цивільному законодавстві різних держав світу PDF
Larisa Shchennikova 95-100

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Господарська компетенція Національного банку України PDF
Алла Олександрівна Гелич 101-104
Сучасні моделі державного регулювання туристичної діяльності: міжнародна практика PDF
Василь Іванович Гостюк 105-108
Механізм та умови впровадження спрощеної процесуальної форми в господарське судочинство України: запозичення іноземного досвіду PDF
Валентина Петрівна Козирєва, Олена Юріївна Бабенко 109-113
Засоби державного регулювання господарської діяльності в умовах дерегулювання економіки України PDF
Володимир Володимирович Кочин 114-117
Поняття та характеристика договору інжинірингу PDF
Катерина Енверівна Насурлаєва 118-122

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Сутність кримінально-правового принципу PDF
Олег Вікторович Волинський 123-127
Про деякі питання стану наукового дослідження проблем застосування заходів і засобів безпеки у місцях позбавлення волі України PDF
Олександр Григорович Колб 128-134
Сучасна парадигма імплементації норм Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в кримінальне право України PDF
Ольга Володимирівна Кришевич, Інна Олександрівна Рощина 135-139
Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження за законодавством України PDF
Софія Яківна Лихова, Віталій Ігорович Бойко 140-144
Кримінально-правова характеристика та кваліфікація підкупу працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України) PDF
Володимир Іванович Осадчий 145-151
До питання про кримінальну відповідальність юридичної особи PDF
Павло Львович Фріс 152-156

ПРАВОВА ОСВІТА

Інновації в юридичній освіті PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 157-160
Інноваційна освітня діяльність як необхідна умова якісної підготовки майбутніх правників PDF
Світлана Григорівна Головко 161-164

РЕЦЕНЗІЇ

Цікаве дослідження особистих та майнових прав батьків та дітей PDF
Роман Богданович Шишка 165-166


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949