Том 1, № 30 (2014)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Сутність та зміст інформатизації Державної авіаційної служби України PDF
Яна Вадимівна Горбатюк 5-8
Авіаційний персонал: оновлення поняття PDF
Ольга Анатоліївна Гусар 9-15
Концептуальні засади кодифікації національного законодавства про автомобільний транспорт PDF
Євгенія Володимирівна Довженко 16-20
Перспективи правового регулювання космічного туризму в міжнародному космічному праві PDF
Ібрагім Орудж огли Кулієв, Зафіг Халілов 21-26
Система державного управління авіаційним транспортом України: теоретико-правові засади PDF
Марія Володимирівна Юрченко 27-31

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Нормативна база розвитку міжнародного співробітництва в сфері освіти (досвід Російської Феде-рації) PDF
Людмила Олександрівна Букалєрова, Розаліна Василівна Шагієва 32-36
Соціально-культурні відносини в литовсько-польський період історії України (XIV-XVI ст.) PDF
Олена Іванівна Маложон 37-41
Перспективи вдосконалення юридичної техніки в Україні PDF
Наталія Василівна Пильгун, Альона Сергіївна Смітюх 42-46
Щодо правового регулювання економічної функції держави в умовах сучасних ринкових перетворень PDF
Наталія Петрівна Свиридюк 47-51
Концептуальний зміст правової інтеграції: сучасні дискусії та шляхи конструктивного діалогу PDF
Андрій Васильович Хірсін 52-57

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Проблеми визначення адміністративної опініоніки у системі юридичних наук PDF
Дмитро Олександрович Беззубов 58-61
Трансформація принципів адміністративного процесу в адміністративному судочинстві PDF
Степан Тихонович Гончарук, Леонід Михайлович Бєлкін 62-67
Доктринальні дослідження конституційного права людини на житло PDF
Любомир Олексійович Мойсей 68-70
Публічно-правові елементи правового статусу речей, на які поширено режим нерухомої речі PDF
Зоя Василівна Нікітіна 71-74
Межі правового регулювання фінансування державних цільових програм: особливості визначення та властивості PDF
Вікторія Вікторівна Пашинська 75-79
Методологічні засади наукового осмислення концепції інформаційного суспільства PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 80-84

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

Визначення сторін в договорі роздрібної купівлі-продажу PDF
Віталій Миколайович Білоусов, Анастасія Юріївна Ходаківська 85-89
Авторське право і хмарні обчислення PDF
Іван Михайлович Власов 90-95
Механізм правового регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом PDF
Аліна Володимирівна Волкова 96-100
Поняття судового захисту житлових прав фізичних осіб PDF
Руслан Віталійович Холод 101-105

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Щодо адміністративно-правового регулювання порядку провадження господарської діяльності в Україні PDF
Алла Володимирівна Власюк 106-110
Особливості розгляду господарських спорів у сфері інтелектуальної власності PDF
Валентина Петрівна Козирєва, Анатолій Петрович Гаврилішин 111-115
Виникнення інститутів біржової торгівлі в Україні PDF
Володимир Миколайович Малишко, Ірина Олександрівна Присяжнюк 116-120
REDD+ як механізм міжнародно-правового захисту світових лісових екосистем, розташованих в країнах, що розвиваються PDF
Євгеній Сергійович Яцухненко 121-125

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Судова процедура в Республіці Сербія (європейський шлях розвитку) PDF
Олександр Джурич 126-129
Протидія правопорушенням у сфері страхування: порівняльно-правовий аспект PDF
Олександр Михайлович Заєць 130-134
Співвідношення предмету фінансових розслідувань з іншими галузями знань PDF
Станіслав Іванович Лепський 135-139
Виконання експертами-поліграфологами тактико-комунікативної діяльності у проведенні інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації PDF
Олександр Іванович Мотлях, Анна Олександрівна Потильчак 140-145
Підстави кваліфікації умисного вбивства як такого, що вчинене з особливою жорстокістю PDF
Інна Олександрівна Рощина, Катерина Василівна Гуменюк 146-150

ПРАВОВА ОСВІТА

Людина, суспільство, держава: правовий вимір у сучасному світі PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 151-153
Юридична наука в перехресті об’єктивності, вимог і змін PDF
Роман Богданович Шишка 154-157

РЕЦЕНЗІЇ

Суспільна безпека як перспективний напрям розвитку адміністративного права PDF
Ростислав Андрійович Калюжний 158-159
Актуальні проблеми методології науки трудового права PDF
Віктор Леонтійович Костюк 160-161


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949