Том 3, № 20 (2011)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Євген Кузьмович Єряшов 5-9
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В АВІАТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД PDF
Наталія Миколаївна Корчак 10-13
МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ СУДОЧИНСТВО PDF
Роман Васильович Яцишин 14-18
ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ РЕЛІГІЇ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 60-х рр. ХХ ст. PDF
Ігор Олексійович Андрухів, Ростислав Андрійович Калюжний, Анатолій Євгенович Шевченко 19-23

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПРАВОВА ОСОБИСТІСТЬ В УМОВАХ ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ PDF
Віктор Миколайович Братасюк 24-30
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ НАКАЗУ ЯК РІЗНОВИДУ ПРАВОВОГО АКТУ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ PDF
Майя Олегівна Босенко 31-33
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Володимирівна Заяць 34-39
ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ PDF
Наталія Василівна Пильгун 40-43
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДУМКИ СТОСОВНО ВЛАСНОСТІ PDF
Лідія Володимирівна Шкварок 44-47

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПРАВО СПОВІДУВАТИ РЕЛІГІЮ ЯК СКЛАДОВЕ СВОБОДИ СОВІСТІ PDF
Віктор Васильович Бедь 48-51
КЛАСИФІКАЦІЙНІ КАТЕГОРІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРАВІ PDF
Марина Миколаївна Вовчук 52-55
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ: ДОСВІД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ PDF
Ірина Альбінівна Городецька 58-61
Актуальні проблеми розвитку інформаційного законодавства PDF
Ольга Олегівна Кукшинова 62-66
СУБ’ЄКТИВНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО ЯК ЮРИДИЧНИЙ ФЕНОМЕН PDF
Тетяна Олександрівна Мацелик 67-71
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 72-75

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ КОД-ШЕРІНГУ PDF
Леонід Михайлович Бєлкін 76-78
РИЗИК ЯК СПЕЦИФІЧНА ОЗНАКА ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ PDF
Марина Миколаївна Великанова 79-84
СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ PDF
Роман Омельянович Коніжай, Мар'яна Василівна Коніжай 85-87

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ "ПРАВОВА РОБОТА" ТА "ЮРИДИЧНА СЛУЖБА" У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олег Григорович Боднарчук 88-91
ПРАВОВИЙ СТАТУС КЕРІВНИКА ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА PDF
Ольга Вікторівна Оніщенко 92-95

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ КОМАНДИРІВ (МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ПРАКТИКА) PDF
Олександр Джурич 96-98
СІМЕЙНІ ДЕВІАЦІЇ ЯК КРИМІНОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Марина Олександрівна Ларченко 99-103
ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ ТА СТАНДАРТІВ НА ЮРИДИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ PDF
Софія Яківна Лихова, Тетяна Федорівна Мінязєва 104-108

ПРАВОВА ОСВІТА

ОСВІТА І СВІТОГЛЯД ОСОБИСТОСТІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Олександр Васильович Бєглий 109-112
ТЕОРІЯ ПРИРОДНОГО ПРАВА В ЮРИДИЧНІЙ ДУМЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ СЕРЕДИНИ ХІХ ПОЧАТКУ ХХ СТ. : ДО ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПАРАДИГМИ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Ірина Миколаївна Сопілко 113-115


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949