Том 4, № 29 (2013)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

ТЛУМАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ ПОВІТРЯНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОМУ АСПЕКТІ PDF
Сергій Рамізович Багіров 5-10
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ЇХ ЗАХИСТУ PDF
Назар Вікторович Малярчук, Денис Валерійович Овчинников 11-15

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ PDF
Дмитро Сергійович Величко 16-20
ҐЕНЕЗА ПРАВА НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ PDF
Анна Володимирівна Коршенко 21-25
ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ ТА НАУКОВА ДОКТРИНА PDF
Ганна Володимирівна Рибікова 26-30
АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ігор Миколайович Рижов 31-35
АДВОКАТСЬКА ЕТИКА І ПРАКТИКА: НЕВІДПОВІДНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ PDF
Вікторія Богданівна Черватюк, Анастасія Вадимівна Рогатюк 36-40

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПРОБЛЕМИ ВИРОБЛЕННЯ УНІФІКОВАНОГО ПОНЯТТЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА ЙОГО ЗМІСТУ PDF
Людмила Іванівна Капінус 41-45
ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
Ігор Михайлович Коропатнік, Ігор Іванович Кузьмич 46-50
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ДОСТУП PDF
Олег Андрійович Мандзюк 51-56
ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Леся Ігорівна Миськів 57-61
ГЕНЕЗИС ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ» PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 62-66
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ PDF
Ксенія Сергіївна Токарєва 67-71
СТАНДАРТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ТА ПОТРЕБА В ЗАПОЗИЧЕННІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ PDF
Наталія Михайлівна Чехоєва 72-76

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ОБОВ’ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ ТА ПОШУКОВИХ РОБІТ PDF
Ірина Степанівна Лукасевич-Крутник 77-81
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЩОДО НАСТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ PDF
Галина Олегівна Михайлюк 82-87
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «РУХОМЕ» І «НЕРУХОМЕ» МАЙНО З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ PDF
Зоя Василівна Нікітіна 88-91
ЗМІНА УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКАМИ ТРАНСПОРТУ PDF
Світлана Володимирівна Синенко 92-96
ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Олена Володимирівна Тищенко 97-102

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Арбітражна угода PDF
Ніколоз Пицхелаурі 103-107
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ МАЙНА PDF
Максим Олександрович Нечипоренко 108-112
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
Василь Васильович Чуднов 113-118
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ PDF
Роман Богданович Шишка 119-125

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Правові аспекти забезпечення прав, свобод і законних інтересів засуджених до позбавлення волі в Україні PDF
Юлія Анатоліївна Чеботарьова 126-130
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗНАЧЕННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ДЛЯ РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ PDF
Юлія Іванівна Дем’яненко 131-135
ПОЛІГРАФ У КАДРОВОМУ ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВІДБОРІ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ, НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ PDF
Олександр Іванович Мотлях, Анна Олександрівна Потильчак 136-140
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ PDF
Інна Валентинівна Однолько 141-145
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗВЕРНЕННЯ ІЗ ЗАПИТАМИ ПРО МІЖНАРОДНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ДО ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ PDF
Юрій Дмитрович Стринатко 146-149
ПРАВО НА ПОВАГУ ДО ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ PDF
Роман Ігорович Тракало 150-155
Кримінально-правова політика у сфері призначення покарань (порівняльно-правовий аналіз) PDF
Від Якулін, Софія Яківна Лихова 156-161

ПРАВОВА ОСВІТА

ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПОВІТРЯНОГО І КОСМІЧНОГО ПРАВА PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 162-166

РЕЦЕНЗІЇ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF
Софія Яківна Лихова 167
ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ PDF
Роман Богданович Шишка 168-169


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949