№ 2(83) (2019)

Зміст

Проблеми тертя та зношування

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ СИСТЕМИ НЕПРЯМОГО ОХОЛОДЖЕННЯ З НАНОТЕПЛОНОСІЯМИ ПАР ТЕРТЯ ДИСКОВО-КОЛОДКОВОГО ГАЛЬМА РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ТРАНСПОРНИХ ЗАСОБІВ
Вольченко Дмитрий Александрович, Мирослав Васильевич Киндрачук, Василий Степанович Скрыпнык, Ирина Орестивна Бекиш, Евгений Юрьевич Андрейчиков 4-12
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДИСПЕРСНОГО КАРБІДНОГО НАПОВНЮВАЧА НА ТРИБОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ФЕНІЛОНУ С-2
Олександр Іванович Буря, Анна – Марія Вадимівна Томіна, Єлизавета Едуардівна Литвинова 13-18
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ДЛЯ ПАРИ ТЕРТЯ 30ХГСА - Д16
Віталій Володимирович Токарук, Оксана Олександрівна Мікосянчик, Рудольф Георгійович Мнацаканов, Анатолій Павлович Кудрін 18-28
АНАЛИЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАМІНИ МАСТИЛА ВНІІНП – 286М НА AERO SHELL GREASE 33 У ВУЗЛАХ МЕХАНІЗАЦІЇ КРИЛА У ЛІТА-КАХ СІМЕЙСТВА АН
Олександр Євгенійович Якобчук 29-36
ВЕЛИЧИНА ПОРЯДКУ КІНЕТИЧНОЇ РЕАКЦІЇ ВИЗНАЧЕНА НА ОСНОВІ ДОКТРИНИ УМОВНОЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ ДЛЯ ЕНТРОПІЇ БАГАТООПЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ
Андрій Вікторович Гончаренко 37-40
СИСТЕМНІ МЕТОДИ РЕКОНФІГУРАЦІЇ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ КОРАБЛЕМ В ОСОБЛИВИХ СИТУАЦІЯХ У ПОЛЬОТІ
Дмитро Олегович Шевчук, Микола Петрович Кравчук, Володимир Григорович Вовк, Анна Вадимівна Ананьїна 41-46
ВПЛИВ ЛОКАЛЬНОЇ ВТОМНОЇ ПОШКОДЖУВАНОСТІ НА ШВИДКІСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТРІЩИН
Михайло Віталійович Карускевич, Олена Юріївна Корчук, Сергій Вікторович Щепак 47-53
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПОЛІІМІДНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРУКТУР НА ПРИКЛАДІ ГНУЧКОГО ШЛЕЙФУ
Ігор Шакирович Невлюдов, Віктор Андрійович Палагін, Наталія Павлівна Демська, Вікторія Валеріївна Невлюдова, Микола Григорович Стародубцев 54-64
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУБНИХ СТАЛЕЙ ОХОЛОДЖУЮЧИХ СИСТЕМ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІΪ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБ-НИЦТВ
Андрій Васильович Бойко, Василь Петрович Кулик, Валерій Дмитрович Макаренко, Анатолій Вадимович Сизоненко 65-74
КОРОЗІЙНІ УШКОДЖЕННЯ ТРУБОК ВИПАРНИХ АПАРАТІВ ХІМІЧНИХ І ХАРЧОВИХВИРОБНИЦТВ
Андрій Васильович Бойко, Василь Петрович Кулик, Валерій Дмитрович Макаренко, Леонід Анатолійович Тараборкін 75-84
ВИКОРИСТАННЯ ПОЛЬОТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ОЦІНЦІ НАВАНТАЖЕННЯ ФРИКЦІЙНИХ ВУЗЛІВ АВІАЦІЙНИХ ГАЛЬМ
Володимир Олексійович Максимов, Олена Іванівна Юрченко 85-92
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ І ІНТЕНСИВНОСТІ КАВІТАЦІЙНОЇ ЕРОЗІЇ ПРИ ВИСОКОНАПІРНОМУ ДРОСЕЛЮВАННІ РІДИНИ В ГІДРАВЛІЧНИХ ПРИСТРОЯХ
Тарас Валерійович Тарасенко, Валерій Миколайович Бадах 93-103


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована