№ 33 (2012)

Зміст

ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВАНТАЖНИХ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
О.В. Артамонова
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ PDF
О.В. Бойко, В.В. Друзь
ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛАНЦЮГА ЦІННОСТІ У МЕРЕЖУ ЦІННОСТІ PDF
М.Б. Будниченко
ДОСЛІДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ В КОРПОРАЦІЯХ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Е.І. Данілова
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Е.Д. Дмитренко, Є.О. Кравець
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І.О. Борисюк, А.В. Єрьоменко
МЕТОДИ ОЦІНКИ СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Л.О. Городецька, І.І. Шаргородська
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ АВІАП-РОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ PDF
О.В. Хірс
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВЛАСНОГО ВИДОБУТКУ В НАФТОГАЗОВИДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ PDF
Н. Іванченко, С. Янченко
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Т.В. Калита
БАГАТОПОЛЯРНІСТЬ — НОВИЙ НАПРЯМОК СВІТОВИХ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Т.В. Камiнська
АНАЛІЗ МАЛОДІЯЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ PDF
О.М. Кириленко, І.О. Новокрещенов
МЕТОДОЛОГІЧНА ТРІАНГУЛЯЦІЯ В ПОЗИЦІОНУВАННІ ТОВАРУ ПРИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОМУ ПРИЙНЯТТІ РІШЕННЯ PDF
М.В. Колесник
МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ІП PDF
Д.О. Куча
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ОБІГУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ PDF
Л.В. Марценюк
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
С.Г. Мізюк, М.В. Глухенька
АНАЛІЗ РИНКУ АГРОАВІАЦІЙНИХ РОБІТ В УКРАЇНІ PDF
Р.Г. Мнацаканов, С.В. Пронь, В.П. Лагуточкін
УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СУЧАСНОГО БАНКУ PDF
Т.Л. Мостенська, Я.Ю. Сокольвак
КОНСОЛІДАЦІЯ КАПІТАЛУ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ PDF
В.В. Матвєєв, Т.А. Нікітіна
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНА-ЄС В ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ PDF
В.В. Матвєєв, В.С. Новик
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ЇЇ ОЦІНКИ PDF
О.П. Овсак, Л.В. Бараніченко
МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ PDF
Ю.В. Печериця
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ PDF
В.В. Передерій
МАТРИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ АВІАКОМПАНІЇ PDF
С.В. Петровська, С.А. Сергієнко
ВПЛИВ ЯВИЩА МІКРОМЕНЕДЖМЕНТУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДРИЄМСТВ PDF
С.М. Подрєза, Е.І. Данілова
МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПРИНЦИПІВ СМЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЦТВА АВІАДВИГУНІВ PDF
О.В. Пономарьов
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТОВАННЯ ПЕРЕХОДУ НА ДЕННІ ПАСАЖИРСЬКІ ПОЇЗДИ PDF
К.М. Разумова
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЇ PDF
І.О. Борисюк, А.Г. Ротанова
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А.В. Ружицький
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ PDF
С.Г. Мізюк, М.А. Шевченко
ТРАЄКТОРІЇ ВЗАЄМОДІЇ Й РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ PDF
Є.М. Сич, О.М. Парубець
РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І.О. Борисюк, І.І. Ткаченко
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ РОБІТ (ФУНКЦІЙ) ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ АЕРОПОРТУ PDF
О.О. Воронін, Н.Н. Шуляр
УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИМ ЕФЕКТОМ PDF
І.В. Созинова


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована