Знаходження нульового приближення методом модального управління та розши-рення області робастної стійкості цифрової системи управління бічним рухом безпілотного літального апарата

О. О. Абрамович, К. О. Хопило, Н. Ю. Мосула

Анотація


Першим етапом синтезу робастних систем управління  є визначення структури і початкових параметрів з погляду розміщення полюсів замкнутої системи в заданій області. В даному випадку для цього використовується  метод модального управління, який дозволяє визначити параметри системи управління. У статті приведено алгоритм розрахунку визначення початкових наближень методом модального управління для дискретних динамічних систем при неповному вимірюванні змінних стану, на основі підходу, запропонованому в [1]. Наступним етапом синтезу робастних цифрових систем управління є процедура робастизації, тобто розширення області робастної стійкості цифрової системи управління об’єкта. Приведено приклад використання даного підходу для цифрової системи управління бічним рухом безпілотного літального апарату

 


Ключові слова


системи управління; робастність; робастна стійкість; цифрова система; безпілотний літальний апарат

Посилання


M.T. Soylemez., N. Munro. A Parametric Solution to the Pole Assignment Problem Using Dynamic Output-Feedback. IEEE Trans. on Automatic Control. 2001, May. Vol. 46, N.5, p.p. 711-723.

E.de Paiva, Carvalho J.R., Ferreira P.A. An H2/H PID Heading Controller for AURORA-1 Semi-Autonomous Robotic Airship//Proceedings of AIAA 14th Lighter-Than-Air Technical

Committee Convention and Exhibition.-Akron, USA.-Session 2.-2001.-Р.21-27.

Linear Matrix Inequalities in Systems and Control Theory.- Boyd S., Chaoui L.El., Peron E. Balakrishnan V. -Philadelphia, PA:SIAM.-1994.-193р.

Ackermann J. Parameter Space Design of Robust Control Systems//IEEE Trans. on Automatic Control.-1980.-Dec.-Vol. AC-25.- №6.-Р. 1058 – 1072.

Филипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью.-М.: Лабо-ратория базовых знаний.- 2001.-615 с.

Skogestad S. , Postlethwaite I. . Multivariable Feedback Control. Analysis and Design.-John Wiley & Sons.- 1997.- 559 p.

Евтушенко В.Н., Туник А.А. Повышение робастности регуляторов для дискретных систем с высокой степенью астатизма// Проблемы авионики. –К.:КМУЦА, 1997.-С.181-186.

Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс.-1988. - М.: Радио и связь.-128 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751