Vol 3, No 3 (2007)

Table of Contents

ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НА РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
О.Ю. Бєлєнкова
ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
О.М. Богушко
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ РИЗИКІВ
С. А. Демінський
ФОРМУВАННЯ СУТНОСТІ АКТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Н.В. Картохіна
СТАН УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ: УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА
В.А. Кравченко
КАДРОВА БЕЗПЕКА ЯК ПІДСИСТЕМА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
О.Ю. Лащенко
МІСЦЕ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ ЯК РІЗНОВИДУ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
В.В. Матвєєв
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
С.З. Мошенський
ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Т.І. Олешко, І.О. Олешко
ІМІДЖ – ФАКТОР УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ
Н. В. Онопрієнко
МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКОГО ТЕРМІНАЛУ АЕРОПОРТУ
Ю. А. Паламарчук
РОЗРОБКА КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯКІ СТВОРЮЮТЬСЯ
О.В. Пономарьов
ПІДВІЩЕННЯ ЕФЕКТІВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРІЄМСТВАХ ТРАНСПОРТОЇ ГАЛУЗІ
І.А. Постановський
ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
В.В. Родченко
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
С.Р. Солопенко
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА.
Ростислав Солопенко
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З МЕНЕДЖМЕНТОМ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ШОСТКІНСЬКОГО КАЗЕННОГО ЗАВОДУ.
Ростислав Солопенко, Олександр Генкал
Аналіз механізму економічної реалізації відносин власності в авіатранспортному підприємстві акціонерного типу
Ю.В. Суммар
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ
М.В. Шашина
ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ РЕКЛАМНОГО ВПЛИВУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ
Н.В. Юдіна
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ РЕПО НА УКРАЇНСЬКОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
М.Б. Янчук, Н.В. Отліванська