СТАН УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ: УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА

Authors

  • В.А. Кравченко Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Abstract

В статті досліджені характерні особливості управління ризиками в постсоціалістичному трансформаційному суспільстві. До їх числа відносяться: відсутність стандарту з управління підприємницькими ризиками; низький рівень культури управління ризиками взагалі, та підприємницькими – зокрема; слабка розвинутість інфраструктури управління підприємницькими ризиками; перекрученість профілю та форм управління підприємницькими ризиками; гіпертрофованість політичних та техногенних ризиків.

References

Детальніше про сутність інноваційно-інвестиційної моделі української економіки дивись: Звіт економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченко про науково-дослідну роботу «Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень» (2001 – 2006 рр., заключний звіт), №01БФ040-01. Науковий керівник д.е.н. Базилевич В.Д., 1837 с. – 2006 р. – www.nauka.univ.kiev.ua

Київська міська програма підтримки малого та середнього підприємництва на 2007 – 2008 роки – www.bizportal.kiev.ua

European Charter for Small Enterprises. http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/index_en.htm

Аналіз інвестиційної складової ВВП за І півріччя 2007 року – Відділ національних рахунків Міністерства економіки України - http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=106549

Enterprise Risk Management – Integrated Framework http://www.coso.org/publications.htm; Publications Risk Management Standard http://www.airmic.com/publications.asp; A Risk Management Standard - http://www.ferma.eu.

Дивись: Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. Економічний ризик та методи його вимірювання: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 354 с.; Камінський А. Б. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навч. посіб. – К.: Вид. дім «Козаки», 2002. – 120 с.; Макаревич Л. Управление предпринимательскими рисками. М., Дело и Сервис, 2006 г. – 448 с., Риск-менеджмент: Учебник / В. Н. Вяткин, И. В. Вяткин, В. А. Гамза, Ю. Ю. Екатеринославский, Дж. Дж. Хэмптон. Под. ред. И. Юргенса. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 512 с; Рогов М. А. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 120 с. Хохлов Н. В. Управление риском. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 239 с.

Детальніше див. A Risk Management Standard - http://www.ferma.eu

www.sirex.com.ua

Маркетинговое исследование рынка страховых услуг в г. Киеве. Физические лица. Ноябрь 2005 г. Отчет - www.sirex.com.ua

У Києві перевірили 113 будівництв і призупинили 111 - Українська правда. 04.07.2007 - http://pravda.com.ua/news/2007/7/4/61114.htm

Киевские строители признаются, что дешевле заплатить проверяющим Госгорпромнадзора взятку, чем останавливать строительство – 05.07.2007 – Эконоимческие новости - http://www.economic-ua.info/print/12404

"Датчик мог быть закрыт мокрой тряпкой или вообще сломан" 3.07.2007 http://www.rostehnadzor.ru/newstext1094.html

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року - http://www.uainsur.com/ua/insurance_market_analysis; Позитивный результат и туманные перспективы. Экономика и жизнь (Сибирь) 18.09.2002 (№173) http://www.ecolife.krsk.ru/archive/rubrics.asp?id=47

Уряд і надалі займатиметься легалізацією економіки та створюватиме умови для її зростання http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=18417608&cat_id=43255

Strategic Risk Management. New Disciplines, new opportunities. CFO research Services, 2002 P.3

Риск-менеджмент: Учебник / В. Н. Вяткин, И. В. Вяткин, В. А. Гамза, Ю. Ю. Екатеринославский, Дж. Дж. Хэмптон. Под. ред. И. Юргенса. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 512 с. –С.24

Transparency International Corruption Perceptions Index 2006 - http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi

Промова Віктора Ющенка на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 28 січня 2005 р. http://www.president.gov.ua/news/data/11_156.html

Issue

Section

Статті