Vol 1, No 1 (2007)

Table of Contents

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ
Асаніна А.В.
МОДЕЛЬ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ВНУТРІШНЬОЇ ЕНЕРГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ У РОЗРІЗІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Бакурова А.В., Сергєєва Л.Н.
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ І ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Верхоглядова Н.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
С. А. Демінський, В. В. Родченко
КОУЧИНГ В СИСТЕМІ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ
В.А. Кулик
Розвиток страхового ринку України
В.П. Лісовал
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ КОРПОРАЦІЙ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ.
М.Г. Луцький, Е.І. Данілова
ЗНАННЯ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ КОМПАНІЙ
Л.Г. Макаренко
Удосконалення методичних прийомів дослідження впливів зовнішнього середовища на діяльність підприємств цивільної авіації
Ж.В. Накоп’юк
ПОНЯТТЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
А. Ю. Нашинець-Наумова
ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПРИКЛАДІ МЕТОДУ VAR
І.О. Овчинников
Обґрунтування шляхів економічного зростання країни
Л.І. Перевозчикова
МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ.ВАЛЮТНИЙ КЛІРИНГ
О.В. Попович
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ АВІАКВИТКІВ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ВІТЧИЗНЯНИХ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ.
Потапенко С.О.
ЕЛЕКТРОНИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Т. М. Симоненко
МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З МЕНЕДЖМЕНТОМ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА.
Тетяна Солопенко, Сергій Солопенко
ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Н.М. Чигасова
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЧИННИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Є.В. Чубунов