ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ І ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Верхоглядова Н.І.

Abstract


Стаття присвячена дослідженню категорії «людський капітал» як чинника економічного зростання в умовах руху сучасної цивілізації до постіндустріального суспільства та механізму мультиплікативного впливу інвестицій в людський капітал на економічне зростання.

Keywords


Людський капітал; формування; економічне зростання; чинники екстенсивного впливу; чинники інтенсивного впливу; моделі економічного зростання; інвестування в людський капітал; рівні інвестування.

References


Barro R.J. Education and economic growth. - Harvard, 2001. - P. 2.

Бородина Е. Человеческий капитал как основной источник экономического роста // Экономика Украины .- 2003.- №7. – С. 48-53.

Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки.- К.: Знання, 2001.- 254 с.

Давыдова О.А. Инвестиции в человеческий капитал: динамика, оценка, эффективность: Автореф. дис. … канд. экон. наук.- СПб., 1998.- 18 с.

Добрынин А. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования / А. Добрынин, С. Дятлов, Е. Цыренова. – СПб.: Наука, 1999.- 309 с.

Дятлов С.А. Теория человеческого капитала: Учеб. пособие.- СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1999.

Критский М.М. Человеческий капитал.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.- 120 с.

Lucas R.E. On the mechanics of economic development // Journal of monetary economics. - 1988. - № 22 (1). - P.3-42.

Сименко И.В., Сорока И. В. Инвестиции в человеческий капитал в контексте устойчивого развития эконо­мики Украины // Меркурий. - 2001. - №2 (122) // http://www.cci.donbass.com/mercury/N2001 -2.

allculture.com.ua. Сайт Міністерства освіти і науки України.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.