Дизайн-складова в системі підготовки програмістів

Олена Анатоліївна Глібко, Марія Олександрівна Максимова

Анотація


В роботі проведено стислий аналіз ситуації, що склалася в області створення програмної продукції, що має графічну візуальну складову. Запропоновано і обґрунтовано необхідність введення в систему підготовки фахівців в області інформаційних технологій (ІТ) дисципліни, спрямованої на знайомство з основами художнього проектування.

Це дає можливість студентам набути початкових знань в області теорії композиції та сформувати вміння і навички для побудови гармонійних композиційних рішень при розробці віртуальної продукції, що містить графічну складову або повністю базується на ній. У подальшому набуті знання, вміння і навички отримують розвиток при вивченні таких дисциплін, як «Комп'ютерна графіка та WEB-дизайн», «WEB-технології», «Створення спеціальних ефектів в тривимірній графіці», «Геометричне моделювання», «Графіка в мобільних пристроях» та ін. Вивчення запропонованої дисципліни дозволяє уникнути грубих, з точки зору художнього сприйняття, помилок при проектуванні Інтернет ресурсів, розробці інтерфейсів програмних додатків, моделей і сцен для комп'ютерних ігор, а також їх програмної реалізації.

Запропоновано тримодульна система побудови ознайомчої дисципліни «Основи композиції у віртуальному середовищі», що включає блок теоретичного матеріалу у вигляді лекційного курсу, лабораторний практикум у векторному просторі та комплект самостійно виконаних робіт в рамках запропонованої тематики.

Розглянуто наповнення кожного модуля і наведено приклади студентських робіт, виконаних відповідно до поставлених завдань. Наведено фрагменти завдань з наступних дисциплін, які потребують умінь і навичок роботи з зображеннями, моделями і сценами.

При такій підготовці випускники мають ряд переваг в порівнянні з іншими IT фахівцями при працевлаштуванні, оскільки здатні до розробки досить гармонійного візуального ряду і орієнтовані на командну співпрацю з професійними дизайнерами.

Ключові слова


Інформаційні технології; Художня композиція; Композиційні властивості; Засоби композиції; Векторні зображення; Растрові зображення; Тематичні завдання

Посилання


Погрібний М.А. Максимова М.О. Глібко О.А. Впровадження сучасних комп’ютерних технологій в навчальний процес шляхом відкриття нових спеціальностей // Геометрическое моделирование и компьютерные технологии: теория, практика, образование: Материалы VI международной научно-практической конференции, посвященной 125‒летию Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Харьков: ХГУПТ, 2009.С.279‒284.

Глібко О.А., Кириченко О.О. Куряков А.Е. Мальцев Б.О. Промо-сайт як ефективний засіб залучення абітурієнтів // Матеріали VІ-ї Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених». К.:ДІЯ, 2017. Випуск 6. С.287–290.

Глібко О.А., Горбатенко Д.В., Максимова М.О. Створення візуального іміджу спеціальності в межах підготовки та проведення абітурієнтської приймальної кампанії // Матеріали ІІ-ї Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених». К.:ДІЯ, 2013. Випуск 5. С.106–108.

Глібко О.А., Максимова М.О. Дизайн-аспекти підготовки фахівців у галузі програмування // Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць. Київ.:«Комп’ютерпрес», 2012. Вип.1. С.15‒19.

Глібко О.А., Максимова М.О. Деякі аспекти формування естетичної складової в системі підготовки фахівців програмного спрямування // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2016. Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С.316

Яцюк О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий. СПб.:БХВ-Петербург, 2004. – 240с.

Рожкова Н. Г., Данилов П. П., Шитов В. Н. Графический дизайн и реклама на компьютере. Краткое руководство. М.:Вильямс, 2006. – 238 с.

Глібко О. А., Корнейчук А.В. Розробка та анімація тривимірної моделі персонажа для комп’ютерної гри // Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць / Технічна естетика. К.: «Компрінт». 2016. Вип. 10. С. 70–77.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.