Архітектурна інспірація в дизайні костюма з каркасними структурами як засіб популяризації культурної спадщини та досягнення туристичної атракції

M. Artemenko

Анотація


Стаття присвячена дослідженню костюмів з каркасними структурами в колекціях світових дизайнерів. Костюм з каркасними структурами розглядається як засіб популяризації архітектурної спадщини та перспективний спосіб збільшення атрактивності регіонів в туризмі. В роботі наводяться результати аналізу зібраної та систематизованої бази фотоілюстративного матеріалу з зображеннями костюмів з каркасними структурами із колекцій світових дизайнерів, до яких побудовано асоціативно-інспіративний ряд архітектурних об’єктів. Визначено країни, на модному подіумі яких в колекціях дизайнерів зустрічаються костюми з каркасними структурами. В роботі наводяться лідери серед дизайнерів за кількістю використання архітектурної інспірації в костюмах з каркасними структурами. А також відповідно до складеного асоціативно-інспіративного ряду встановлена локалізація архітектурних об’єктів, до яких найчастіше звертаються дизайнери за натхненням. Визначено вид архітектурних споруд, що є найпопулярнішим творчим джерелом, яке асоціативно прочитується в костюмах з каркасними структурами.

Ключові слова


Костюм з каркасними структурами; архітектура; інспірація; туризм; атракція; творче джерело; ідентифікація території; регіонально-культурні особливості; дизайн одягу; модна індустрія.

Посилання


Забродина Г. Д. Синергия архитектуры и костюма в пространстве культуры : автореф. дис. … канд. культурологии: 24.00.01. Саратов, 2003. 19 c.

Шамшина Л. М. Архитектура как источник творческого вдохновения в работах модельеров // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике : материалы X Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 18 дек. 2016 г.). В 2 т. Т. 1 / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. № 4 (10). — С. 65–74.

Шамшина Л. М. Влияние архитектуры и урбанизации на проектирование коллекций одежды // Бизнес и дизайн ревю. М.: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт бизнеса и дизайна», 2017. № 1(5). С. 15-20.

Джузбаева А.Н. Архитектура как творческий источник при создании костюма // Вестник КГУСТА. Бишкек: Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова, 2013. №4. С. 158-163.

Музалевская Ю.Е. Направления взаимодействия искусства костюма и архитектуры // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 2013. № 198. С. 56-60.

Маслянова Ф.И. Влияние архитектуры на дизайн костюма // Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. Бишкек: КГТУ им. И.Раззакова, 2015. № 34. – С. 280-283.

Руднева С.С., Лунина Е.В. Виды архитектурных оболочек и их применение в одежде // Техника и технологи: роль в развитии современного общества: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., 5 апреля 2016. Краснодар: Индивидуальный предприниматель Акелян Нарине Самадовна, 2016. 6 с.

Хэ Чжинюн. Искусство архитектуры и костюма: некоторые особенности Европейской и Китайской культуры // Этносоциум и межнациональная культура. М.: Международное издание «Этносоциум и межнациональная культура», 2016. № 3(93). С. 88-91.

Пашкевич К. Л., Колосніченко М.В., Фролов І.В., Науменко К.О. Архітектура як творче джерело дизайн-проектування колекцій одягу складних об'ємно-просторових форм // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2016. Вип. 43(1). С. 270-280.

Christopher Gray. A New Age of Architecture Ushered in Financial Gloom. The New York Times, January 1, 2006.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.