Підвищення конкурентоспроможності дитячого одягу для ролерів-початківців шляхом застосування методу ергономічного дизайну

G. Omelchenko, M. Kolosnichenko, S. Donchenko

Анотація


В статті розглянуто шляхи удосконалення процесу проектування дитячого одягу для ролерів-початківців за рахунок впровадження сучасних дизайн-технологій з метою підвищення конкурентоспроможності майбутнього виробу. Використання таких інструментів ергономічного дизайну як «дизайн-дослідження» та «дизайн-концепція», а також їх гармонійне впровадження в типовий процес проектування з метою його удосконалення дозволить отримати одяг з розширеними функціональними можливостями. З застосуванням такого підходу до проектування авторами було розроблено конструктивно-технологічне рішення дитячого одягу для ролерів-початківців з елементами трансформації, що дозволило забезпечити наступні функції - захисну та міжрозмірної адаптації.

Ключові слова


Дизайн-дослідження; дизайн-концепція; дитячий одяг; проектування одягу; трансформація; міжрозмірна трансформація.

Посилання


Васильєва І. В. Розробка підходу до створення нових форм дитячого зимового одягу методами дизайн-проектування / І. В. Васильєва // Теорія та практика дизайну : зб. наук. пр. – К.: «Дія», 2015. – Вип. 8 : Технічна естетика. – С. 26-33

Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства/ Должанський І. З., Загорна Т. О. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.

Донченко С. В. Аналіз проектної ситуації щодо розробки дитячого одягу для ролерів-початківців / С. В. Донченко, О. П. Пенчук, Г. В. Омельченко.// Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины, №2 (18). – 2011.– С.154 – 158

Донченко С. В. Розробка вимог до дитячого одягу для початківців-ролерів [Текст] / С. В. Донченко, Т. П. Малород, Г. В. Омельченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2011. - № 2 (58). - C. 48-49.

Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних видів одягу / М. В. Колосніченко, Л.І. Зубкова, К. Л. Пашкевич, І. В. Васильєва та інші. – К.: ПП «НВЦ «Профі», 2014. – 386 с.

Михеева М.М. Введение в дизайн-проектирование. М.:МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. - 49 с.

Пашкевич К.Л., Баранова Т.М. Конструювання дитячого одягу. − К.: ПП НВЦ Профі, 2012. – 320 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.