Особливості формування скульптурної частини білоцерківського дендрологічного парку «Олександрія»

L. Gnatiuk, Y. Yatsenko

Анотація


В даній статті досліджуються особливості формування парку «Олександрія», а саме з’ясовано символічне та алегоричне значення скульптур, що доповнить загальну картину різнопланових досліджень цього ландшафтного об´єкту та значно збагатить уявлення про художній задум парку. Паркова скульптура розглядається не лише як елемент загального ансамблю у садово-парковому мистецтві, але й як окремий вид, що має власну мистецьку цінність та семантичне значення. Скульптурні твори «Олександрії» є тією складовою, що додає змісту парковим композиціям і мають власну мистецьку цінність. Кожен елемент у ландшафтних об’єктах періоду XVIII-XIX ст. з’являється закономірно і пов'язаний з історичними та політичними умовами свого часу і життям самих власників парку.


Ключові слова


Дендрологічний парк; ландшафтний парк; історична скульптура; символіка; алегорії; садово–паркове мистецтво.

Посилання


Галкін С.І., Осика М. «Олександрія» – рукотворне диво. Розповіді про всесвітньовідомий дендропарк у місті Біла Церква Київської області. – Біла Церква : ПЦ «Дельфін». – 2003. – 104 с.

Галкін С.І. Парк «Олександрія». Історія та сучасність. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2013. – 104 с.

Галкін С.І. Структура та символіка старовинного парку «Олександрія» в білоцерківській резиденції графів Браницьких [Текст]/ С. Галкін,О. Гурковська, Є.Чернецький. – 2-ге вид., доп. – Біла Церква: Вид. Яніна, 2007. – 96 с.

Грисюк М.М. Парк "Олександрія". – Київ: вид «Наукова думка», 1969. – 71 с.

Гамалія К.М. Садово-паркові ансамблі України ХVIII-XIXст. в історико-природничому контексті [Текст]: дис. канд. іст. наук: 07.00.07/ НАН України; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва / Катерина Миколаївна Гамалія. – К., 2007. – 172 с.

Гнатюк Л. До питання реконструкції палацо-паркового ансамблю Д.Трощинського в Кагарлику на Київщині на засадах філософської концепції «екології душі» / Л.Р. Гнатюк, Т.М. Никоненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. – Вип. 23. – К.: КНУБА, 2010. – C. 60–68.

Косаревська Р.О. Семіотика архітектурно-пейзажних формоутворень доби класицизму в Україні на прикладі білоцерківського парку «Олександрія»: дис… канд. архітектури : 18.00.01/ Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К., 2007. – 214 с.

Кузнецова І.О. Засоби формоутворення сучасної круглої скульптури. Кузнецова І.О., Кащенко А.В., Грищук І.А. Теорія та практика дизайну: Збір.наук.праць. –К.: «Дія», 2013. –Вип.3. –С.78-86

Маланюк В.Я. Архітектурно-композиційні закономірності садибно-паркових утворень Київщини кінця ХVIII–поч. XIX ст.: дис…канд. архітектури: 18.00.01/ Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. – К., 2007. – 212 с.

Павлюченко В.І. Відголоски історичних таємниць у семантиці інтимних меморіальних влаштувань дендропарку «Олександрія» м. Білої Церкви // Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Археологія: спадок віків». – Біла Церква, 7-8 квітня 2011р. – С. 244-247.

Родічкін І.Д. Старовинні маєтки України / І.Д. Родічкін, О.І. Родічкіна. – К.: Мистецтво, 2006. - 384с.

Салатич А.К. Парк Олександрія в Білій Церкві. – К.: вид-во Академії архітектури. – 1949. – 106 с.

Чернецький Є.А. Браницькі герба Корчак. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., –2003. –134 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.