Удосконалення проектних баз для розробки колекцій сучасних головних уборів

О. Vasilyeva, M. Kolesnichenko, I. Vasileva

Анотація


У статті розглянуто вимоги до дизайн-проектування головних уборів з метою удосконалення їх форми та конструктивно-технологічних рішень. Розглянуто номенклатуру показників якості та представлено результати експертної оцінки у відповідності з антропометричними дослідженнями типів форм голів людини. Визначено типи об’ємно-просторових форм опорної поверхні голови та запропоновано шляхи поліпшення якості виробів.

Ключові слова


Дизайн-проектування головних уборів; типи форм голови людини; номенклатура показників якості.

Посилання


Васильєва О.С. Удосконалення дизайн-проектування головних уборів: дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.19 / О.С. Васильєва. – К.: КНУТД, 2016. – 212 с.

Васильєва О.С. Особливості проектування головних уборів з урахуванням особливостей різних типів опорної поверхні голови людини / О.С. Васильєва // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2012. – №2 (20). – С. 222-225.

Васильєва О.С. Система антропометричних ознак та її вплив на дизайн головних уборів / О. С. Васильєва // Праці Таврійського державного агротехнічного університету. Випуск 4. Прикладна геометрія та інженерна графіка. – 2008. – Т.40 – С.157-161.

Васильева Е.С. Проектирование головных уборов для различных типов головы человека / Е. С. Васильева: материалы ІV Международной научно- практической конференции [«Текстиль, одежда, обувь, средства индивидуальной защиты в ХХІ веке»], (Шахты, 18-19 апреля 2013 г.) / М-во образования и науки Российской Федерации, ЮРГУЭС. – Шахты: ЮРГУЭС, 2013. – С. 127-131.

Васильєва О.С. Удосконалення інформаційних баз даних для дизайн-проектування головних уборів / О. С. Васильєва, М. В. Колосніченко // Теорія та практика дизайну. Технічна естетика. – 2015. – Випуск 8. – С. 34-40.

Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних видів одягу / М.В. Колосніченко, Л.І. Зубкова, К.Л. Пашкевич та інші. – К.: ПП «НВЦ «Профі», 2014. – 386 с.

Савчук Н.Г. Квалітологія швейного виробництва / Н. Г. Савчук, С. М. Березненко, М. П. Березненко. – К.: Арістей, 2006. – 464 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.