Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців з дизайну

S. Zakharovа

Анотація


Фахова підготовка майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах - порівняно новий освітній напрям, що активно розвивається. Професія дизайнера характеризується специфікою, що вирізняє її серед інженерних і суто художніх професій, оскільки вона поєднує в собі матеріальну та творчу діяльність.

Ключові слова


Дизайн; професійна освіта; мистецький навчальний заклад; психолого-педагогічні аспекти.

Посилання


Антонович Є.А. Естетичне виховання молоді засобами народного образотворчого мистецтва. – Івано-Франківськ, 1997.

Аронов В. Петер Беренс – дизайнер // Материалы по истории дизайна: Сборник-хрестоматия. – М., 1969. – С. 66–84.

Бакушинский А. В. Исследования и статьи. – М.: Сов. художник, 1981. – 163 с.

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.

Богоявленская Д.Б. О предмете и методе исследования творческих способностей // Псих. журнал. – 1995. №6. – С. 49.-58.

Борисовский Г. Б. Эстетика и стандарт. – М.: Изд-во стандартов, 1983. – 230 с.

Быков В.Н. Научно-технический прогресс и дизайн. В кн.: Научно-технический прогресс и искусство. М.: Изд-во МГУ, 1971.

Прусак В.Ф. Компетентісний підхід до формування системи екологічної підготовки дизайнера // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – № 4. – 2011. – С. 24-29.

Оружа Л. В. Розвиток дизайнерської освіти в світі // Л. В. Оружа. - Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи: -К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. - Вип. 24. - С.168-172

Сидоренко В.Ф. Пути перестройки образования // Техническая эстетика. -1990. -№1. -С.5-7.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.