Obtaining of fermented drinks from hawthorn fruits

Authors

  • L.O. Kosogolova National Aviation University
  • O.O. Kuznietsova National Aviation University
  • S.V. Turbovska National Aviation University

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-6407.1-2.16062

Keywords:

fermented drink, hawthorn extract, vitamin C, flavonoids, yeast, barley-malt extract

Abstract

The parameters of extraction of extractives from hawthorn fruits are investigated in the article. The optimal ratio of the components of the fermented drink, namely, ratio as 60 to 40 of aqueous extract of hawthorn fruit and barley-malt extract was selected. The optimal parameters of wort fermentation with hawthorn fruit extract were determined. The fermentation duration is 5 days. The rational ratio of the components of the fermented drink using hawthorn extract has been established. Physico-chemical and organoleptic parameters of the finished fermented drink are determined.

Author Biographies

L.O. Kosogolova, National Aviation University

к.т.н., доцент кафедри біотехнології

O.O. Kuznietsova, National Aviation University

к.т.н., доцент кафедри біотехнології

S.V. Turbovska, National Aviation University

студентка

References

Пехтерева, Н.Т. Функциональные напитки на основе растительного сырья /Н.Т. Пехтерева, Л.А. Догаева, В.Е. Понамарева // Пиво и напитки, 2003,-№2.-С. 66-67

Технологія оздоровчих напоїв та фітоконцентратів: лабораторний практикум для студ. освітнього ступеня «магістр» спец. 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» ден. та заоч. форм навчання / уклад. Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна, І.Л. Ясінська, О.М. Соколова. – К.: НУХТ, 2017. – 126 с.

Глоду плоди [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://liktravy.ua/useful/encyclopedia-of-herbs/glodu-plody

Федоренко Б. Н. Инженерия пивоваренного солода: учеб.-справ. пособие / Б. Н. Федоренко. – СПб.: Профессия, 2004. – 248 с.

Мальцев П.М. Технология бродильных производств. – 2 изд., перераб. и доп. – M.: Пищевая промышленность, 1980. – 560 с.

Перспективи впливу електромагнітного випромінювання на технологічні середовища [Електронний ресурс] / З. М.Романова, В. С. Зубченко, М. В. Карпутіна, М. C. Романов – Режим доступу до ресурсу: http://foodind.donnuet.education/download/ua/2012/28/Romanova.pdf.

Косоголова Л. О. Розробка ферментованого напою фукціонального призначення на основі рослинної сировини [Електронний ресурс] / Л. О. Косоголова, К. Г. Гаркава, К. М. Яблонська // Збірник тез доповідей Ⅴ міжнародної науково-технічної конференції «Стан і перспективи харчової науки та промисловості». – 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/29215/2/ProcSPHNP_2019_Kosogolova_L-Development_of_energy_beverage_140.pdf.

Прибильський В. Л. Використання нетрадиційної рослинної сировини в технологіях ферментованих напоїв [Електронний ресурс] / В. Л. Прибильський, I. В. Мельник, С. В. Омельчук // Харчова наука та технологія. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.uran.ua/foodtech/article/view/29603.

Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначення сухих речовин: ДСТУ 4855:2007 [Текст] / Введ. в дію 01.01.2009. – К.: Держстандарт України, 2007. – 19 с.

Технологія оздоровчих харчових продуктів : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології переробки рослинної і молочної сировини для підприємств харчового бізнесу»/ укл. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Максимова Н.П., Какадій Ю.П., Котюк Т.В. –Х. : ХДУХТ, 2017. – 39 с.

Державна Фармакопея України: в 3 т. Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». 2-е вид. Харків, 2015. Доп. 2. 1128 с.

Напої безалкогольні. Загальні технічні умови: ДСТУ 4069:2002. – [Чинний від 2002-10-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2002. – 69 с.

Published

2021-11-14

Issue

Section

Experimental articles