Науковий журнал Advance Aerospace Technologies – Досягнення авіаційно-космічних технологій, заснований у 2023 р. » та є правонаступником журналу "Proceedings of the National Aviation University" – “Вісник Національного авіаційного університету”(що видавався до 2021 р.). Засновник та видавець – Національний авіаційний університет.