Editorial Team

Головний редактор: в.о. ректора НАУ, доктор історичних наук, старший дослідник Шульга Володимир Петрович.
Заступник головного редактора: доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України Харченко Володимир Петрович.
Відповідальний секретар: доктор технічних наук, професор Авер’янова Юлія Анатоліївна.