About the Journal

Журнал видається 4 рази на рік та друкує оригінальні наукові статті в області
прогресивних аерокосмічних технологій, які містять результати експериментальних і
теоретичних досліджень та не перебувають на розгляді для опублікування в інших
виданнях за наступними напрямами:
Flight Theory (Aerodynamics, Flight dynamics, Aerospace flight conditions).
Materials Science and Aircraft, Spacecraft Design.
 Advanced information technologies (artificial intelligence, cognitive systems,
machine learning).
Propulsion Systems and Alternative Propulsion.
 Avionics and Control Systems.
 Aerospace Navigation, Communication and Surveillance.

 Satellite Technology (Miniaturization, Constellations, Control and Signal
processing).
 Unmanned Aerial Vehicles/Systems (UAVs/UAS).
 Sustainability and Green Aviation (Fuel Efficiency, Electric Aircraft).
 Environmental concerns.
 Collaboration and International Partnerships.
 Regulatory Compliance, Safety and Cybersecurity.
 Commercial Space Travel.

Розвиток аерокосмічної індустрії охоплює широке коло спеціальностей. Ключовими, але повністю не вичерпними, наведеними в «Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, https://osvita.ua/vnz/76723/ є наступні спеціальності:

Спеціальності
101 Екологія
105 Прикладна фізика та наноматеріали.
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
125 Кібербезпека та захист інформації.
132 Матеріалознавство
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
171 Електроніка
172 Електронні комунікації та радіотехніка
173 Авіоніка
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка.
174 Мікро та наносистемна техніка.
242 Туризм та рекреація
272 Авіаційний транспорт
275 Транспортні технології.
293 Міжнародне право.

Мова видання: англійська, українська
Періодичність: 4 рази на рік
DOI: так
Головний редактор: в.о. ректора НАУ, доктор історичних наук, старший дослідник Шульга Володимир Петрович.
Заступник головного редактора: доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України Харченко Володимир Петрович.
Відповідальний секретар: доктор технічних наук, професор Авер’янова Юлія Анатоліївна.