НАДАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ОСВІТНЬОГО ПРОГРЕСУ

Автор(и)

  • Василь Тягур Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.21.17093

Ключові слова:

загальноосвітні навчальні заклади; інноваційні технології; освітня галузь «Технології»; природничі науки; технологічна освіта

Анотація

У статті представлено результати теоретичного аналізу необхідності надання пріоритетності розвитку технологічної освіти як важливого чинника створення нової якісної системи освіти. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні необхідності надання пріоритетності впровадження технологічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах на сучасному етапі освітнього прогресу. Проведено аналіз поняття «технологічна освіта» способи та форми її реалізації в загальноосвітніх навчальних закладах, «науково-технічний прогрес», «технологічна криза». Було встановлено, що технологічний стрибок дедалі більше охоплює своїм впливом різні види духовного виробництва. Світові тенденції розвитку економік і виробництва, які відповідають запитам потреб людства, вимагають все більше професій пов’язані з технологіями і високотехнологічними виробництвами та дотичними до природничих наук. Все це вимагає ширшого та оновленого впровадження технологічної освіти в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів З використанням методу теоретичного аналізу та вивчення інформаційних джерел, статистичних даних отримано результати. Результати. Виявлено, що в Україні назріває криза забезпечення технологічних галузей фахівцями інженерних і робітничих спеціальностей. Надано пропозиції з популяризації технологій у школі введення їх елементів у вивчення шкільних предметів, підвищення їх перспективності, значущості та престижності у суспільстві Зроблено висновок, що дане питання вимагає нових наукових досліджень, розробку ґрунтовного науково-методичного супроводу її використання в освіті і особливо в забезпеченні спрямованості на підготовку школярів як майбутніх фахівців технологічних, як робітничих, так і інженерних спеціальностей. Необхідно визначити пріоритетні напрямки розвитку технологій, сучасні тренди у навчанні та спрямуванні школярів на здобуття технологічних, інженерних спеціальностей, як на рівні професійно-технічної освіти так і на рівні вищої освіти. Спрямування на технологічні професії повинно відбуватися з врахуванням загальнолюдських цінностей, психологічних потреб людини

Біографія автора

Василь Тягур, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

доцент кафедри педагогіки та психології

Посилання

Безкоровайна, О.В. (2006). Виховання духовної культури особистості студента засобами соціально-ціннісної діяльності. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету, (34). Рівне: РДГУ, 109-115.

Назаренко, О.А. Семенова, А.В. (2021). Значущість якості підготовки фахівців інженерних спеціальностей в аспекті експоненціального росту інновацій у сфері нано-біо-інформаційно-когнітивних конвергентних технологій. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), (1(1)), 58-75.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Ухвалений рішенням колегії МОН України 27.10.2016 (2016). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2016). Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)]; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ: Педагогічна думка, 448.

Печерна, А.(2020). Всесвітній економічний форум: майбутнє професій і 10 топ-навичок для 2025 року. URL: https://osvitanova.com.ua/posts/4427-vsesvitniiekonomichnyi-forum-maibutnie-profesii-i-10-top-navychok-dlia-2025-roku

Рижкова, С.А. (2005). Знання та технології в історичних просторах культури. Київ, 579.

Семенюк, Е.П. Мельник, В.П. (2006). Філософія сучасної науки і техніки. Львів: Світ, 152.

Шкарлет, С. (2021). Про «Постанову Кабміну щодо державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році. https://mon.gov.ua/ua/news/oprilyudneno-obsyagi-derzhavnogo-zamovlennya-na-2021-rik

Bondarenko, V. Semenova, A. Targets of strategic development of educational policy of Ukraine under integration into the European educational area: social and personal dimensions of cultural and historical integrity. Education: Modern Discourses., 2020. № 3. р. 13-26. Режим доступу до ресурсу: https://doi.org/10.37472/2617-3107-2020-3-02

Maslow, Abraham H. (1993). The Farther Reaches of Human Nature Paperback. Penguin Arkana; (1) 432.

Downloads

Опубліковано

2023-01-13

Номер

Розділ

Статті