ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКОГО СТАВЛЕННЯ НА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

parental attitude; children; junior schoolchildren; mental development; junior students

Автор(и)

  • Марина Полухіна Департамент з питань режиму та службової діяльності МВС України
  • Тетяна Анпілогова Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.19.16254

Анотація

У статті подані результати теоретичного та емпіричного дослідження впливу батьківського ставлення на психічний розвиток молодших школярів.

Метою статті є дослідження особливостей батьківсько-дитячих стосунків як передумови формування особистості дитини та її психічного розвитку. Теоретичний аналіз проблеми засвідчив, що ставлення батьків до дитини має особливе значення протягом усіх років дитинства, особливо, під час вікових криз розвитку, зокрема, протягом молодшого шкільного віку та реалізується у підтриманні емоційного контакту з дитиною, формою контролю за її поведінкою, містить суб'єктивно-оцінне, свідомо-вибіркове уявлення про дитину, що обумовлює особливості батьківського сприйняття, характер і спосіб спілкування з дитиною, прийоми впливу на неї. Емпіричне дослідження впливу батьківського ставлення на психічний розвиток учнів молодших класів проводилося серед учнів 2-4 класів віком 8-10 років за допомогою психологічних методик: методика «Тест-опитувальник батьківського ставлення (ОРО)» (А. Варга, В. Столін), яка досліджує емоційне ставлення до дитини (прийняття-неприйняття), соціально бажаний образ батьківського ставлення (кооперацію), міжособистісну дистанцію у спілкуванні з дитиною (симбіоз), форму і напрямок контролю за її поведінкою, ставлення батьків до невдач дитини; проективна методика «Малюнок сім’ї» відображає ставлення дитини до сім'ї в цілому та до окремих її членів та сприйняття нею свого місця в сім'ї; методика «PARI» (Е. Шеффера, Р. Белла) призначена для вивчення ставлення батьків до різних сторін сімейного життя (сімейної ролі).

У результаті емпіричного дослідження було доведено, що сприятлива сімейна обстановка, гармонійні стосунки між подружжям, конструктивний тип батьківського ставлення, за якого дитина вільна від надмірної опіки чи контролю, а батьки приймають та розуміють її, прагнуть бути друзями та порадниками, гнучкість у спілкуванні та засобів впливу на дитину з огляду на її вікові особливості, позитивно впливають на емоційний стан та формування індивідуально-особистісних якостей дитини, її взаємин з батьками

Біографії авторів

Марина Полухіна, Департамент з питань режиму та службової діяльності МВС України

Головний спеціаліст

Тетяна Анпілогова, Національний авіаційний університет

кафедра іноземних мов за фахом  факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Боришевський, М. (1995). Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості, № 4. Початкова школа.

Варга, А.Я. (2001). Системная семейная психотерапия. СПб.:Речь.

Выготский, Л.С. & Эльконин Д.Б. (Ред.). (1984). Собрание сочинений в 6-ти т. М.: Детская психология. http://elib.gnpbu.ru/text/vygotsky_ss-v-6tt_t4_1984

Гарбузов, В. И. (1990). Нервные дети: Советы врача. Л.

Говорун, Т.В. & Кікінеджі, О.М. (2004). Гендерна психологія : навч. посіб. К.: Вид. центр «Академія».

Захаров, А.И. (1990). Психотерапия неврозов у детей и подростков. Л.: Медицина Ленингр. http://pedlib.ru/Books/2/0415/2_0415-1.shtml

Ковалев, С.В. (1988). Психология современной семьи: Кн. для учителя. М.: Просвещение.

Помиткіна, Л.В. & Злагодух, В.В., Хімченко, Н.С. & Погорілська, Н.І. (2010). Психологія сім’ї: навч.посібник. МОН: НАУ.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Pomytkina_Liubov/Psykholohiia_simji.pdf

Бодалев, А.А. (Ред.) & Столин, В.В. (Ред.). (1989). Семья в психологической консультации. М. : Педагогика.

Эйдемиллер, Э.Г. (1996). Методы семейной диагностики и психотерапии. СПб.: Питер

Downloads

Опубліковано

2022-02-05

Номер

Розділ

Статті