Поточний номер

№ 21 (2022)
Опубліковано: 2023-01-13

Статті

Переглянути всі випуски
Рік заснування: 2007
Проблематика: висвітлення теоретико-методологічних та науково-практичних проблем в галузі педагогіки та психології, що є актуальними на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічних наук і відображають широкий спектр інтересів науковців
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13512-2396 Р від 26.12.2007
Галузь науки: педагогічні, психологічні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Національний авіаційний університет

Головний редактор:

ЛУЗІК Ельвіра Василівна – завідувач кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, доктор педагогічних наук, професор;

Заступник головного редактора:

ЗАРУБІНСЬКА Ірина Борисівна – проректор з міжнародного співробітництва і освіти Національного авіаційного університету, доктор педагогічних наук, професор;

Відповідальний секретар:

 

КОКАРЄВА Анжеліка Миколаївна - заступник декана з наукової та міжнародної діяльності Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, кандидат педагогічних наук, доцент;

Члени редколегії:

БОБРИЦЬКА Валентина Іванівна – професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Факультету менеджменту освіти і науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор;

БОНДАРЧУК Олена Іванівна – завідувач кафедри психології управління Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор;

ВЕНТЕР Дьордь ‑ завідувач кафедри педагогіки Педагогічного інституту ім. Д. Бешенеї (Угорщина), доктор педагогічних наук, професор;

ВЛАСОВА Олена Іванівна – завідувач кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, доктор психологічних наук, професор;

ВОЛЖЕНЦЕВА Ірина Вікторівна – професор кафедри психології Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктор психологічних наук, професор;

ВОШИНСЬКІ Цезари – ректор Вищої лінгвістичної школи доктор педагогічних наук, професор, (м. Ченстохова, Польща);

КАРАМУШКА Людмила Миколаївна – член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор;

КОВТУН Олена Віталіївна – завідувач кафедри іноземної філології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, доктор педагогічних наук

КИРИЧЕНКО Тетяна Василівна – доцент кафедри психології Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кандидат психологічних наук, доцент;

ЛАДОГУБЕЦЬ Наталія Віталіївна - декан факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, кандидат педагогічних наук, доцент;

ЛУК’ЯНОВА Лариса Борисівна – директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор;

МОРСЬКА Лілія Іванівна – професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор.

НИЧКАЛО Неля Григорівна – професор Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих;

ПЕЛЕХ Юрій Володимирович – проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи Рівненського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор;

ПОМИТКІНА Любов Віталіївна – завідувач кафедри авіаційної психології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, доктор психологічних наук, професор;

РАХМАНОВ Віталій Олегович - професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, доктор педагогічних наук, доцент;

РІДЕЙ Наталія Михайлівна – професор кафедри освіти дорослих Інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор.

СЕМИЧЕНКО Валентина Анатоліївна – професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, доктор психологічних наук, професор;

СЕРГЄЄНКОВА Оксана Павлівна – завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, професор;

ТРОФІМОВ Андрій Юрійович – доцент кафедри психології розвитку, Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, кандидат психологічних наук, доцент;

ЯКОВИЦЬКА Лада Савельївна - доцент кафедри авіаційної психології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, доктор психологічних наук, доцент