THE REGIONAL PRINCIPLES IN THE FORMATION OF THE NATIONAL IDENTYTI

Authors

  • Т. М. Кучера Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.10.8122

Abstract

The article is observed the social and philosophical aspects of the regional principles in the formation national identyti.

Author Biography

Т. М. Кучера, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Аспірантка

References

Антонюк О. Становлення державної самоіден-

тифікації України (у контексті українсько-російських відносин) // Людина і політика. – 2000. – №4. – С.18.

Вільчинська І.Ю. Етнічна та національна ідентичність

сучасної української молоді: Автореф. дис...канд. пол. наук:

00.05 НАН України. Інститут держави і права ім.

В.М.Корецького. – К., 2002. – С.9-17.

Власть. М., 1999. – №2 с.15-16.

Кравчук Л. Погляд у XXI століття // Урядовий кур'єр. –

– 8 квітня.

Кривицька О. Толерантність чи конфронтація: вектори

етноконфліктного потенціалу України // Людина і політика. –

– №6 (18). -С. 14-16.

Майборода О. Етнополітична ситуація в Україні:

регіональний вимір // Сприяння поширенню толерантності у

поліетнічному суспільстві // www.europexxi.kiev.ua/ukrainian/program/nats-menshini/002.html.

Поповкін В.А. Регіонально – цілісний підхід в економіці:

Монографія. – К.: Наук. Думка, 1993. – С.54.

Регіональна Україна. – К.: Геопринт, 2003. – С. 9 – 23.

Хмелько В. Макросоціальні зміни в українському

суспільстві за 10 років незалежності // Політична думка. –

– № 3. – С. 41 – 44.

Шпорлюк Р. Імперія та нації. З історичного досвіду

України, Росії, Польщі та Білорусі / Пер. з англ. – К.: Дух і

Літера, 2000. – С.296.

Larrabee F. Ukraine’s Place in European and Region

Security // Ukraine in the World. Studies in the International Relations and Security Structure of a Newly Independent State. – Cambridge: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1996. – P.250.

Published

2015-05-16

Issue

Section

Cultural Studies