PHILOSOPHICAL DISCOURSE OF A POSTMODERN: UNIVERSITY'S IDEA IN CLASSICAL AND NONCLASSICAL DIMENSION

Authors

  • А. Є. Лебідь Сумський державний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.10.8005

Abstract

The evolutions of University's idea in classical and nonclassical (postmodern) interpretations are analyzed in this article. Prospects of development of University in an information society, its primary goals are discussed.

Author Biography

А. Є. Лебідь, Сумський державний університет

Кандидат філософських наук

References

Бєланова Р.А. Гуманізація та гуманітаризація освіти в

класичних університетах (Україна – США). – К.: Центр

практичної філософії, 2001. – 216 с.

Габермас Ю. Ідея Університету – навчальні процеси //

Ідея Університету: Антологія / за ред. М.Зубрицької. – Львів:

Літопис, 2002. – С. 187-210.

Ґадамер Г-Ґ. Ідея Університету – вчора, сьогодні,

завтра // Ідея Університету: Антологія / за ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 2002. – С. 167-184.

Гумбольдт В. Про внутрішню та зовнішню організацію

вищих наукових закладів у Берліні // Ідея Університету: Антологія / за ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 2002. – С. 23-33.

Дерріда Ж. Закон достатньої підстави: Університет

очима його послідовників // Ідея Університету: Антологія / за

ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 2002. – С. 237-265.

Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 6. – М.: Мысль,

– С. 311-347.

Ортеґа-і-Ґассет Х. Місія Університету // Ідея

Університету: Антологія / за ред. М.Зубрицької. – Львів:

Літопис, 2002. – С. 65-107.

Пелікан Я. Ідея Університету. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2008.

– 355 с.

Ясперс К. Ідея Університету // Ідея Університету: Антологія / за ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 2002. – С. 109-165.

Published

2015-05-15

Issue

Section

Philosophy