ДОЛЯ ІДЕЇ ПРОГРЕСУ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ

Автор(и)

  • Надія Сухова Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16569

Ключові слова:

цифрова реальність, емерджентність, віртуальний простір, прогрес, розвиток, дистанційне навчання, цінності, інформаційні технології, соціальні мережі

Анотація

У статті досліджуються умови та рушійні сили процесу адаптації людства до нових викликів ХХІ ст.
Показано, як людство опинилося перед вибором нових шляхів свого розвитку, серед яких є й шлях втрати
людяності, прав і свобод тощо. Наголошено, що проблеми екології стосуються, перш за все, душі людини, оскільки
ставлення людини до природи вибудовується на підвалинах її світогляду. Людина змінює навколишнє середовище
саме через зміну цінностей свого внутрішнього світу, через позбавлення від шкідливих ілюзій. Однією з таких є ілюзія
прогресу, що сприяла появі ідеї створення «комп’ютерного раю» на Землі за допомогою штучного інтелекту та
нано-технологій. Поява «масової людини» в епоху цифровізації є результатом формування нових умов для життя
людини. Разом із тим, людський досвід останніх років показав, що в умовах світової економічної кризи стрімко
зростають випадки екологічних та техногенних катастроф, різко змінюються кліматичні умови на планеті. Все це
примушує нас замислитися над результатами людської діяльності та усвідомити неминучість відповідальності за
свій вибір і прийняті рішення.

Посилання

Антіпова О. П. Ключеві тенденції трансформації

міжкультурної комунікації в умовах пандемії / О. П. Антіпова //

Вісник Національного авіаційного університету. Серія:

Філософія. Культурологія. – Вип. 2 (32). – К.: НАУ, 2020. –

С. 109-114.

Бохенський Ю. суеверий, Краткий словар предрассудков /

Ю. Бохенський. –М.: «Прогресс», 1993. –187 с.

Василенко И. А. Прогресс / Новая философская

энциклопедия в 4-х т. – Т.3 – М.: «Мысль», 2001. – С. 358-359.

Дротянко Л. Г. Екологічна криза техногенної цивілізації:

ризики ХХІ століття / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. –

Вип. 2 (34). – К.: НАУ, 2021 – С. 9-14.

Клешня Г. М. Коеволюція системи «людина – суспільство

– природа» / Г. М. Клешня // Вісник Національного авіаційного

університету. Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 2 (34). –

К.: НАУ, 2021 – С. 32-38.

Подопригора А. В. Число и цифра: пифагорейская традиция

и метафізика цифровой реальности / А. В. Подопригора //

Научный ежегодник Института философии Уральского

отделения РАН, 2018. – Т.18. вып. 3. – С. 7-21.

Пода Т. А. Сторітеллінг як феномен сучасної комунікації /

Т. А. Пода // Вісник Національного авіаційного університету.

Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 2 (34). –К.: НАУ, 2021 –

С. 102-106.

Пінкер С. Просвітництво сьогодні. Аргументи на користь

розуму, науки та прогресу / С. Пінкер; пер. з англ. О. Любенко. –

К.: Наш формат, 2019. – 560 с.

Харьковчук О. Динамікка зростання аудиторії соціальних

мереж: порівняння квартальних звітів 2020-2021. [Електронний

ресурс] – Режим доступу: https://web-promo.ua/ua/blog/dinamikarosta-

auditorii-socialnyh-setej-cravnivaem-kvartalnye-otchetydatareportal-

za-2020-i-2021-gody/.

Черниговская Т. В. Улыбка чеширского кота Шрёдингера.

Язык и сознание. / Т. В. Черниговская. – М.: Ozon.ru, 2016. –

с.

Эмерджентновсть. Словари и энциклопедии на

Академике [Електронний ресурс]. – Режим доступу

URL://https:dic. academic.ru/dic_fwords/712.

Downloads

Опубліковано

2022-08-12