РЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ І ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • Оксана Скиба Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16568

Ключові слова:

екологічна відповідальність, релігійні комунікації, глобальна екологічна криза, етика відповідальності, екологічне пізнання, біосфера

Анотація

У статті йдеться про те, що в останні десятиліття в усьому світі зростає інтерес суспільства до
проблем охорони природи та раціонального використання природних ресурсів, збереження екологічної рівноваги.
Тривалий час людина намагалася саме підкорити природу, демонструвала споживацьке ставлення до природи і
розраховувала побудувати ідеальне суспільство за допомогою наукового знання. Певний вплив на формування
такого підходу здійснила і релігія. Хибність такого погляду людина почала усвідомлювати не так давно, лише на
початку ХХ століття. І знову актуальними стають питання про місце людини у природі, про зміну ставлення до
природи, що допоможе зберегти для майбутніх поколінь природні багатства нашої планети. На зміну ціннісних
орієнтирів у ставленні до природи впливає і релігія, але сама ситуація зміниться на краще, якщо нові цінності
стануть надбанням широких верств населення, частиною їхньої екологічної свідомості.

Посилання

Callicott J.B. Intrinsic Value, Quantum Theory and

Environmental Ethics / J.B. Callicott // Environmental Ethics. – Vol.

, N 3, 1985. P. 257-275.

Everden L.L.N. The Natural Alien: Humankind and

Environment / L.L.N. Everden – Toronto: University of Toronto

Press, 1995.

Naess A. Ecology, Community and Lifestyle / А. Naess –

New-York: 1989.

Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Экологическая педагогика и

психология. – Ростов-н-Д.: 1996. – 480 с.

Дротянко Л. Г. Екологічна криза техногенної цивілізації /

Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету.

Серія: Філософія. Культурологія. 2021. – № 2(34). – С. 9-14.

Евдокимов А. Ю. Экологическая теология: вопросы и

проблемы / А. Ю. Евдокимов // Вестник МГЛУ. Гуманитарные

науки. 2018. – Вып. 1 (789). – C. 408−423.

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-teologiyavoprosy-

i-problemy

Єременко О. В. Принципи і напрями розвитку

екологічної культури / О. В. Єременко // «Молодий вчений».

№ 11.1 (38.1). С. 25−28.

URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/11/169.pdf

Матюхіна О. А. Категорія «екологічна відповідальність»

в етичному вченні католицької церкви в ХХІ ст.. / О. А. Матюхіна

// Вісник Національного авіаційного університету. Серія:

Філософія. Культурологія. 2021. – № 2(34). – С. 42-46.

Сид Дж., Мейси Дж., Флеминг П. Думая как гора: на

пути к Совету всех существ / Сид Дж., Мейси Дж., Флеминг П. и

др.. – М.: 1992. – 126 с.

Сідоркіна О. М. Особливості знання про природу на

ранніх етапах суспільного розвитку / О. М. Сідоркіна // Вісник

Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культурологія. 2021. – № 2(34). – С. 50-54.

Скиба І. П. Специфіка екологічного дискурсу в ХХІ

столітті. / І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного

університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2021. – № 2(34).

– С. 55-59.

Скиба О. П. Екологічна культура як основа гармонійного

розвитку суспільства / О. П. Скиба // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія.

– № 2(34). – С. 112-117.

Сулацкова О. Ф. Особливості становлення і розвитку

екологічної етики майбутніх фахівців / О. Ф. Сулацкова. URL:

https://evnuir.vnu.

edu.ua/bitstream/123456789/1342/1/Sulatskova%20%283%29.pdf

Уайт Л. Исторические корни нашего экологического

кризиса / Л. Уайт // Глобальные проблемы и общечеловеческие

ценности. – М.: Прогресс, 1990. – С. 188-203.

Ціцерон М.Т. Про закони. URL: https://www.aelib.

org.ua/texts/cicero__de_legibus__ua.htm

Ченбай Н. А. Формування екологічної свідомості як

відповідь на виклики сьогодення / Н. А. Ченбай // Вісник

Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культурологія. 2021. – № 2(34). – С. 71-76.

Downloads

Опубліковано

2022-08-12