ЕКОЛОГІЧНА ДИПЛОМАТІЯ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Тетяна Пода Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16564

Ключові слова:

екологічна дипломатія, шлях розвитку, результати та сучасний стан, державні інтереси, міжнародна відповідальність

Анотація

Вступ. У сучасному світі екологічна проблематика дедалі частіше стає предметом дискусій вчених, політиків та громадянського суспільства. Світова спільнота бажає зрозуміти джерела виникнення проблем навколишнього середовища, а також знайти шляхи їх подолання. Мета і завдання. Метою дослідження є визначення основних інструментів, які застосовує екологічна дипломатія за умов глобальної конкуренції та зростання взаємозалежності між країнами. Методологія дослідження. Для досягнення мети, визначеної автором статті, було використано комплекс основних принципів та методів наукового пізнання: системний аналіз, порівняння, критичний аналіз. Результати дослідження. У XXI столітті інститут екологічної дипломатії вже набув деякого поширення у низці країн, які активно відстоюють відновлення екосистеми планети. Найбільш яскравим та успішним прикладом є екологічна дипломатія Євросоюзу. Екологічна дипломатія розвивається відразу на кількох рівнях: глобальний рівень, представлений функціонуванням ООН та діяльністю її членів щодо вирішення глобальних екологічних проблем та забезпечення екологічної безпеки;регіональний рівень дипломатії, тобто екологічна діяльність, яку проводять регіональні екологічні інститути. Обговорення. Угода про асоціацію між
Україною та ЄС, яка в свій час була драйвером реформ у сфері охорони довкілля, відходить на задній план у проведенні реформ. На реформування екологічної та кліматичної сфери впливають зовнішньополітичні та внутрішньополітичні фактори. Уряд України говорить про зелене реформування лише в контексті Європейського зеленого курсу (European Green Deal (Європейський зелений курс (ЄЗК) – це програма дій Єврокомісії, мета якої – перехід до 2050 року до кліматично нейтральної Європи) та наміри долучитись до цієї внутрішньої політики ЄС. Висновки. Особливістю екологічної дипломатії є те, що вона може відбуватися не лише в традиційному, але й інноваційному форматі співробітництва – орієнтованому на забезпечення глобальної екологічної безпеки, налагодження конструктивної взаємодії акторів світової політики.

Посилання

Andrusevych A., Andrusevych N. and Z. Kozak. 2021.

Zovnishnopolitychnyi vymir ekolohichnoyi ta klimatychnoyi polityky ES

ta Ukrayiny: ohlyad ta rekomendatsiyi dlya Ukrayiny [The foreign

policy dimension of the EU and Ukraine's environmental and climate

policies: a review and recommendations for Ukraine]. Lviv: Resource

and Analytical Center "Society and Environment".

Bliznetskaya, E. 2015. "Opyt izucheniya i prepodavaniya

mnogostoronney ekologicheskoy diplomatii" ["Experience in studying

and teaching multilateral environmental diplomacy"]. Tezisy doklada

na Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii studentov, aspirantov I

molodykh uchenykh "Lomonosov 2015", Abstracts of the report at the

International scientific conference of students, graduate students and

young scientists "Lomonosov 2015". Moscow: MAKS Press.

Bokhan, A. 2018. "Transparentnistʹ rynkovoyi statusnosti

ekolohichnoyi dyplomatiyi". ["Transparency of market status of

environmental diplomacy"]. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky, Journal

of European Economics 16 (4): 504-519.

Bokhan, A.V. 2017. Korporatyvnyy mesedzh ekolohichnoyi

dyplomatiyi. [Corporate message of environmental diplomacy]. https:

//conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/292.pdf).

Carroll, J. E. 1983. Environmental diplomacy: an examination

and a prospective of Canadian-US transboundary environmental

relations. USA: University of Michigan Press.

Czinguan, D. 2007. Mezhdunarodnaja ekologichekaja

diplomatija [International Environmental Diplomacy]. Pekin: Izd-vo

social'nyh nauk Kitaja.

Dikusar, B. M. 2007. "Pravo okruzhayushchey sredy

Yevropeyskogo soyuza". ["European Union environmental law"].

Sovremennoe pravo, Modern Law (8-1): 91-93.

Drotianko, L., Abysova, M., Poda, T. and S. Ordenov. 2020.

″Filosofiia dialohu v komunikatyvnykh praktykakh informatsiinoho

suspilstva″ [″Philosophy of dialogue in communicative practices of the

information society″]. In Sotsialni komunikatsii informatsiinoho

suspilstva: teoretychni ta prykladni aspekty,Social communications of

the information society: theoretical and applied aspects. Kyiv: Talkom.

Grant,W., Duncan,M. and P. Newell. 2000. The Effectiveness

of European UnionEnvironmentalPolicy. NewYork: St. Martin's Press.

Grushchinska, N.M 2016. "Ekonomichna dyplomatiya yak

potuzhnyy instrument podolannya konfliktohennosti krayin"

["Economic diplomacy as a powerful tool for overcoming the conflict of

countries"]. Ekonomichnyi nobelivskyi visnyk, Economic Nobel

Bulletin (1): 85-90.

Guanjun, W. 2011 Ekologicheskaya diplomatiya Kitaya: istoriya

razvitiya I sovremennyye problem[China’s Ecological Dimplomacy:

history and current issues]. https://vang_guanjun_131_334_341.pdf

(herzen.spb.ru).

Matveeva, E.V. 2010. "Ekologicheskaya politika Yevrosoyuza".

["Environmental policy of the European Union"]. Vestnik

Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Bulletin of the

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (6): 311-317.

Mohammad, S.A. 2013. "Formirovaniye elementov

mezhdunarodnogo ekologicheskogo upravleniya v ekologicheskoy

politike Yevropeyskogo soyuza". ["Shaping elements of international

environmental governance in the environmental policy of the

European Union"]. Evrazijskij yuridicheskij zhurnal,Eurasian Law

Journal (12): 37-39.

Nickolson, M. 1974. The Environmental Revolution. A Guide for

the New Masters of the World. New York and San-Francisco.

Downloads

Опубліковано

2022-08-12