МІЛІТАРНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР В УМОВАХ МЕРЕЖЕВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Богдан Носач

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16562

Ключові слова:

людина, глобалізоване суспільство, віртуальний простір, мережева комунікація, трансформація військових конфліктів

Анотація

У статті здійснюється спроба проаналізувати мілітарний аспект соціально-економічних умов
колективної взаємодії як чинника запобігання ескалації збройних конфліктів сучасності. Доводиться, що воєнна
сфера діяльності безпосередньо використовує інтелектуальні здобутки всіх цивільних науково-технологічних
розробок, тому і формування військового кадрового забезпечення «інтелектуальним воїном» набуває сьогодні
характер невідкладного завдання. Стверджується, що глобальний світ має соціально-системний характер
мережевої комунікації, тому зафіксованим положенням є обмежений характер матеріальних і природних ресурсів за
які можна воювати, але не бажано знищувати. Зазначену кардинальну суперечність можна вирішувати виключно у
таких соціокультурних контекстах, як наука, освіта, мистецтво тощо, які допоможуть змінити світову трагедію
знищення життєвого простору кожної конкретної людини та суспільства загалом.

Посилання

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт

социального прогнозирования / Д. Белл; перевод с англ., под

ред. В. Л. Иноземцева. – Москва : Асаdemia, 1999. – 788 с.

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляція. Философия эпохи

постмодерна : сб. переводов и рефератов / Ж. Бодрийяр; под

ред. А. Усмановой. – Минск : Красико-принт, 1996. – С. 326-412.

Davidow W., Malone M. The Virtual Corporation: Structuring

and Revitalizing the Corporation for the 21st Century. New York :

Harper Collins, 1992. – 87 p.

Дротянко Л. Г. Міжкультурна комунікація і толерантність

перед лицем глобальних загроз / Л. Г. Дротянко,

С. М. Ягодзінський // Вісник національного авіаційного

університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових

праць. – Вип. 1(31). – К.: НАУ, 2020. – С. 15-21.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество

и культура / М. Кастельс; пер. с англ. Москва : ГУ ВШЭ, 2000. –

с.

Про Стратегію воєнної безпеки України, від 25 березня

р.: Указ Президента України № 121/2021. URL :

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейськое

государство. 990 – 1992 / Ч. Тилли; пер. с англ. Менской Т. Б. –

М. : Издательсткий дом «Территория будущего», 2009. – 328 с.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон;

пер. с англ. Т. Велимеева. Ю. Новикова. – Москва : ООО

«Издательство АСТ», 2003. – 603 с.

Downloads

Опубліковано

2022-08-12