КОНТРКУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ДО ПРИРОДИ

Автор(и)

  • Тетяна Мерщій

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16545

Ключові слова:

контркультура, субкультура, глобалізація, цивілізація, контекст «людина-природа»

Анотація

У статті досліджується контркультура в контексті проблеми соціальної відповідальності людства перед
природою. Глобалізаційні процеси культурно-цивілізаційного розвитку супроводжуються суперечностями, на фоні яких і
функціонує масовий інтернаціональний соціокультурний феномен – контркультура. Культурно-цивілізаційний розвиток
суспільства створює умови для формування та появи нових тенденцій у функціонуванні контркультури. Виникає значна
кількість різноманітних угруповань, що базуються на різних системах цінностей, які обстоюють різні, часто абсолютно
протилежні, погляди. Проте спільним є представлення контркультури як екологічної модальності культури, спрямованої
на коеволюційну модернізацію сучасної цивілізації. Контркультуру можливо розглядати у вигляді діалектичного механізму
культурних новацій, що стимулюють історичний розвиток цивілізації. І це універсалістське розуміння контркультури
розкриває її філософський сенс і визначає її культурологічний зміст, про що й ідеться в статті.

Посилання

Mac Donald D. A Theory of Mass Culture / D. Mac Donald //

Mass Мedia and Mass Man. – N.Y., 1968. – P. 12-24.

Roszak Th. Person/Planet: the creative disintegration of

industrial society. N. Y.,1979. P. 121.

Гуревич П. С. Культура та контркультура / П. С. Гуревич

// Культурологія. – М.: Знання, 1996. – С. 153-169.

Давидов Ю. М., Роднянська І. Б. Соціологія контркультури.

Критичний аналіз. – М.: Наука, 1980. – 264 с.

Левікова С. І. Молодіжні рухи США / С. І. Левікова //

Вісник Московського Університету. Серія 10. Філософія. –

– №1. – С. 12-20.

Мяло К. Г. Под знаменем бунта / К. Г. Мяло. – М., 1985.

– С. 103.

Новак Т. В. Місце контркультурних груп у гуманізації

планетарного простору / Т. В. Новак // Космічне мислення і

сучасність : матеріали міжнар. наук.-громад. конф. (Київ, 6–7

груд. 2013 р.). – Хмельницький: Хмельницьк. обл. центр

Всеукр. Культурно-освітньої асоціації Гумманої Педагогіки,

– С. 91-97.

Сухіна І. Г. Екологічний імператив у тих проблеми

ставлення людини до природи: Монографія / І. Г. Сухіна. –

Донецьк: МПП "ВІК", 2006. – 184 с.

Сухіна І. Г. Контркультура як екологічна модальність

культури (витоки та сучасний контекст проблеми) / І. Г. Сухіна

// Ноосфера: Зб. філософ. праць. – Донецьк: ДонНТУ. – 2002.

– Віп. 2. – С. 160-170.

Downloads

Опубліковано

2022-08-12