СИНКРЕТИЧНА ЄДНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ

Автор(и)

  • Олександра Матюхіна Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16544

Ключові слова:

екологічна проблема, екологічна відповідальність, соціальна відповідальність, міфологічна свідомість, традиційна культура, календарні обряди

Анотація

У статті з філософсько-культурологічних позицій розглядаються особливості розуміння такої етичної
категорії як відповідальність, у традиційній культурі. Підкреслюється її всеосяжний характер, синкретична єдність
відповідальності соціальної та екологічної. Підкреслюється, що дослідження та використання надбань традиційної
культури є необхідною умовою утвердження відповідальності як базової цінності сучасного суспільства, що
передбачає концепція сталого розвитку.

Посилання

Artur Kowalik Kosmologia dawnych Słowian / А. Коwalik-

Kraków, Zaklad Wydawniczy „NOMOS”, 2004 – 543 c.

Fromm Erich. The Forgotten Language: AnIntroductionto the

Understanding of Dreams, Fairy Talesand Myths/ Erich Fromm //

Hardcover, HenryHolt&Co.: 1976. – 263 s.

Joanna Tomicka, Ryszard. Tomicki. Drzewo życja.

Ludowawizia świataiczłowieka / Tomicka Joanna, Tomicki Ryszard //

Warszawa, Ludowa spóldzielnia wydawnicza,1975. – 225 с.

Simonides Dorota. Dla czego drzewaprzestałymówić?

Ludowawizja świata / Dorota Simonides - Opole, Wydawnictwo

NOWIKS. 2010. – 168 с.

Безрукова О. А. Соціальна відповідальність в сучасному

українському суспільстві: соціологічна концептуалізація та досвід

емпіричного дослідження. Текст дисертації на правах рукопису /

О. А. Безрукова. – Київ: 2015. – [Електроний ресурс]. – Режим

доступу: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/diser

taciya_dodatk_bezrykova.pdf

Бойківщина. Історико-етнографічне дослідження. – Київ,

Наукова думка,1983 – 304 с.

Борейко В. Е. Экологические традиции, поверья, религиоз-

ные воззрения славянских и других народов / В. Е. Борейко – Т. 1.

– М.: 1998. – 494 с.

Дванадцять місяців. Народний календар. Авт.-упорядник

Ю. С. Коваленко. – Київ, Вид «Україна», 1993. – 154 с.

Игла, белка и рукавица / М. ГИДЛМП РСФСР, 1960. –

с.

Клешня Г. М. Коєволюція системи «людина-

природа-суспільство» / Г. М. Клешня // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія:

Збірник наукових праць. – Вип.2(34). – К.: 2021. – С. 32-38.

Маєр-Абіх К. М. Повстання на захист природи. Від

довкілля до спільносвіту / пер. з нім. А. Єрмоленка / К. М. Маєр-

Абіх. – К.: Лібра, 2004. – 196 с.

Матюхіна О. А. Категорія «екологічна

відповідальність» в етичному вченні католицької церкви / О. А.

Матюхіна // Вісник Національного авіаційного університету.

Серія.:Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип.

(34) – К.: 2021. – С.42-46

Москаева О. Философские аспекты гармонизации

человека и природы в условиях глобальных экологических

процес сов / О. Москаева // Гуманітарний часопис, 4 – М.; 2006.–

[Електроний ресурс] Режим доступу http//nbuv.gov.ua/UJPN/

gums/2006_4.7

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки /

В. Я. Пропп. – Л.:Изд. Ленинградского университета, 1986. –

с.

Скиба І. П. Сталий розвиток як соціокультурний

розвиток / І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного

університету. Серія.:Філософія. Культурологія: Збірник наукових

праць. – Вип.1(32) – К.: 2020. – С.128-134.

Шоріна Т. Г. Поняття сучасної екології в фокусі

соціально-філософського та наукового знання / Т. Г. Шоріна //

Downloads

Опубліковано

2022-08-12