АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Автор(и)

  • Лариса Броннікова

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16543

Ключові слова:

цінність, культура, інформаційне суспільство, інформаційні технології, промислова революція

Анотація

У статті розглядається трансформація ціннісних орієнтацій людей за інформаційної доби. Осмислення
інтелектуальних і культурних наслідків впровадження інформаційно-комунікаційних технологій і пов’язану із цим
проблему зміни аксіологічної складової індивідуального та суспільного буття людей, є завданням сучасної філософії.
Оптимістичні прогнози щодо змін усіх аспектів життєдіяльності соціуму завдяки початку четвертої промислової
революції співіснують у філософській літературі разом із сумними передбаченнями впливу інформаційного середовища на
особистість, соціальні шари і, навіть, покоління людей.

Посилання

Дракер П. От капитализма к обществу знания. URL:http://iirmp.

narod.ru/books/inozemcev/page_1067.html /.

Дротянко Л. Г. Цифровий вимір сучасного етапу цивіліза-

ційного розвитку соціуму / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія:

Збірник наукових праць. – Вип.1 (33). – 2021. – С.16-21.

Ингельгарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и

изменяющиеся общества / Р. Ингельгарт // Полис, 1997. – №4. –

С. 18-28. URL :https://sociology.mephi.ru/docs/polit/ html/ingl.htm /.

Клешня Г. М. Роль традиційних цінностей культури у

суспільному розвитку інформаційної доби / Г. М. Клешня //

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культурологія. – Вип. 2(29). – 2019. – С. 135-141.

Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о современном

индивидуализме / Ж. Липовецки; пер. с франц. В. Кузнецова. –

СПб.: Владимир Даль, 2001.

Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини

: Навчальний посібник для студентів / В. Г. Нестеренко. – К.:

Абрис, 1995. – 336 с.

Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов. –

Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998.

Оноприєнко В. И. Nbics-технологии и риски обществазнания

/ В. И. Оноприєнко // Вісник Національного авіаційного

університету. Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 2 (26). –

– С. 12-15.

Шваб К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб

– «Эксмо», 2016 – (Top Business Awards).

Downloads

Опубліковано

2022-08-12