СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ «ЛЮДИНА – ПРИРОДА» ЯК СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ У ВИХОВАННІ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Надія Ашиток

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16540

Ключові слова:

соціальна відповідальність, природне середовище, моральна цінність, мораль, екологічне виховання, педагогіка

Анотація

У вирішенні глобальних екологічних проблем людство має спиратися не лише на практичне виробництво та
наукові розробки, а й на зміни у духовній сфері. У зв’язку із цим питання виховання, зміни цінностей, формування
відповідального ставлення людини до природи мають першочергове значення. Через це актуалізується екологічне виховання, що має будуватися на системі моральних цінностей, до яких належить соціальна відповідальність людини за збереження природного середовища, його охорони. У статті формування цієї цінності вивчається не лише в рамках екологічного, а й морального і нормативно-правового аспектів.

Посилання

Giddens Anthony. The Consequences of Modernity / Anthony

Giddens. – Cambridge: Polity Press, 1990. – 186 pp.

Kuusi P. This World of Man / P. Kuusi. Pergamon: Oxford,

New York, 1985. – 283 pp.

Ашиток Н. І. Рецепція ідеї планетарної єдності людей у

філософії космізму / Н. І. Ашиток // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. –

№ 2 (28), 2018. – С. 85-89.

Вернадский B. Биосфера и ноосфера / В. Вернадский. –

М.: Наука, 1989. – 262 с.

Гессен С. Й. Основы педагогики. Введение в прикладную

философию. Учебное пособие для вузов / С. Й. Гессен. – М.:

Школа-Пресс, 1995. – 448 c. – URL: https://textarchive.ru/c-

-pall.html

Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь /

Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М.: Академия, 2005.

– 448 с. – URL: https://refdb.ru/look/1940555-pall.html

Крысько В. Г. Этнопсихологический словарь / В. Г. Крысько.

– М.: МПСИ, 1999. – 343 с. – URL: https://rus-ethnopsychologydict.

slovaronline.com/

Кунденко Я. М. Соціальна відповідальність та індивідуальна

свобода в аксіосфері сучасного інформаційного суспільства /

Я. М. Кунденко, О. І. Гаплевська // Вісник Національного авіаційного

університету. Філософія. Культурологія. – 2016. – № 1. – С. 46-49.

Макаренко А. С. О воспитании / А. С. Макаренко; сост. и

автор вступ. ст. В. С. Хелемендик. – М.: Политиздат, 1990. –

с.

Моисеев Н. Н. Экология, нравственность и політика /

Н. Н. Моисеев // Вопросы философии. – 1989. – № 5. – С. 23-

Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи. – М.:

Прогресс, 1985. – 312 с.

Сухомлинский В. А. Письма о любви. Мудрость

родительской любви / В. А. Сухомлинский. – М. : Мол.

гвардия, 1988. – 304 с.

Downloads

Опубліковано

2022-08-12