КУЛЬТУРНО-ЕКОЛОГІЧНІ ВИМІРИ БУТТЯ ЛЮДИНИ НА РАННІХ ЕТАПАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Олена Сідоркіна Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16538

Ключові слова:

взаємодія природи і суспільства, екологічна культура, екологія людини, екологічний імператив, етно- екологічні системи, індивідуальне та колективне буття, традиційне суспільство, світогляд

Анотація

У статті розглядаються практично-діяльнісні засади реалізації екологічного імперативу у світогляді людини
традиційного суспільства. Показується значення вивчення екологічного досвіду для формування сучасної екологічної
культури, адже екологічна культура традиційних суспільств виконувала функції самоорганізації та регулюваннярівноваги у
системі «людина-біосфера», зумовлюючи адаптивні виміри життєдіяльності людини.

Посилання

Human Ecology: Contemporary Research and Practice. Eds.:

D.G. Bates, J. Tucker. NewYork (NY): Springer, 2010. – 377 p.

Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии /

Ю. В. Бромлей. – М.: Наука, 1981. – 393 с.

Буряк В. В. Динамика культуры в епоху глобализации:

ноосферный контекст»: монографія / В. В. Буряк. –

Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. – 462с.

Вернадский Н. И. Биосфера и ноосфера /

В. И. Вернадский. – М.: Наука, 1989. – 262 с.

Гиренок Ф. И. Экология, цивилизация, ноосфера /

Ф. И. Гиренок. – М.: Наука, 1987. – 180 [2] c.

Голубець М. А. Від біосфери до соціосфери /

М. А. Голубець. – Львів: Поллі, 1997. – 256 с.

Дротянко Л. Г. Інформаційний простір і діалог культур в

інтер’єрі ХХІ століття / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. –

К.: НАУ. –№ 1 (13). – 2011. – С. 5-8.

Дубова Н. А. Этническая экология: теория и практика /

Н. А. Дубова, В. И. Козлов, А. Н. Ямсков. – М.: Наука,1991. –

с.

Екологія і культура /за ред. В. С Крисаченка. – К. : Наук.

думка, 1991. – 260 с.

Крисаченко В. С. Екологічна культура: теорія і практика:

Навч. посібник / В. С. Крисаченко. – К.: Заповіт, 1996. – 352 с.

Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума /

Н. Н. Моисеев. – Москва: Языки русской культуры, 2000. –

с. – (Язык. Семиотика. Культура).

Першіц А. І. Історія первісного суспільства / А. І. Першіц,

О. Л. Монгайт, В. П. Алексеев. К.: Вищ. школа, 1980. – 224 с.

Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи. – М.:

Прогресс, 1980. – 302 с.

Сідоркіна О. М. Особливості знання про природу на

ранніх етапах суспільного розвитку / О. М. Сідоркіна // Вісник

Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культурологія. – К.: НАУ. – № 2 (34). – 2021. – С. 50-54.

Скиба О. П. Екологічна культура як складова духовності

сучасної людини людини / О. П. Скиба // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. –

К.: НАУ. –№ 1 (33). – 2021. – С. 146-150.

Файнберг Л. А. Обманчивый рай: Человек в тропиках

Южной Америки / Л.А. Файнберг. – М.: Мысль, 1986. – 173 с.

Файнберг Л. А. Охотники Американского Севера

(индейцы и эскимосы) / Л. А. Файнберг. – М.: Наука, 1991. –

с.

Філософія ноосфери / М. О. Булатов, К. С. Малеев, В. П.

Загороднюк та ін. – К.: Наук, думка, 1995. – 150 с.

Downloads

Опубліковано

2022-08-12