СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ПРОТИСТОЯННЯ ШТУЧНОГО ТА ПРИРОДНОГО

Автор(и)

  • Марія Абисова

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16534

Ключові слова:

штучне, природне, соціальна відповідальність, соціально-відповідальне споживання, сталий розвиток, техногенна цивілізація

Анотація

Вступ. ХХІ століття позначене проблемою протистояння двох світів. Один створений природою, інший – штучний світ, що
утворився в результаті діяльності людини. Метою статті є аналіз соціально-відповідального споживання як можливого варіанту подолання кризи, викликаної перетворенням технологій на один з визначальних факторів системних змін у сучасному суспільстві. Для реалізації даної мети необхідно вирішити такі дослідницькі завдання: проаналізувати сутність і місце соціальної відповідальності в системі суспільних відносин; розглянути сутність кризи природного-штучного з позиції теорії діалектики; показати взаємозв'язок споживацького способу життя та технократичного суспільства; оцінити перспективи використання соціально-відповідальних видів поведінки для подолання кризи природного-штучного. Методологія дослідження. Різноманітність світу техніки, що постійно оновлюється, її зв'язок із природними та соціальними проблемами вимагає звернення до філософського принципу взаємодоповнюваності. Результати дослідження. До ХХ століття формування штучного цілісного середовища призвело до дестабілізації/деградації природного середовища. Для впровадження принципів соціально-відповідального споживання у повсякденне життя необхідно докласти комплекс зусиль з боку держави, бізнесу та громадянського суспільства. Регулювання державою діяльності компаній має відбуватися на добровільній та обов’язковій основі за допомогою правового регулювання та розробки національних стандартів. З метою переходу бізнесу на стандарти соціально-відповідальної діяльності, необхідним видається підвищення стандартів в галузі виробництва та сфері надання послуг; перегляд бізнес-моделей та процесів виробництва із зверненням до переваг впровадження циркулярної економіки. Для громадянського суспільства під впливом соціальної реклами мають посилюватися антиспоживчі тренди. Обговорення. Зосередженість на прогресі не має зазнавати абсолютизації. Потрібна суспільно корисна мета-ціль, надзавдання, по відношенню до яких прогрес виступає засобом, знаряддям досягнення. Правильна формула – це «нове не заради нового», а «нове для суспільства». Висновки. Процесуальність, гнучкість, проникнення в усі сфери людської діяльності сучасних технологій змінюють способи виробництва та способи споживання. Соціально-відповідальне споживання передбачає купівлю, використання та утилізацію продукції, виходячи з бажання споживача мінімізувати або усунути будь-які шкідливі наслідки його вибору і максимально благотворно впливати на суспільство. Соціально-відповідальне споживання комплексно формується шляхом підвищення рівня відповідальної поведінки держави, бізнесу та окремих осіб.

Посилання

Antipova, O.P. 2013. Sociokulturnyi prostir informatsiinoi ery:

vzaimevpyv pryrodnoi ta shtuchnoi mov: monohraviia

[Sociocultural space of Information era: interrelations of natural

and artificial langueages: monography]. Dnipropetrovsk: DDYVS.

Balandin, R.K. 2005. "Noosfera ili tekhnosfera" [Noosphere

or Technosphere]. Voprosy filosofii, Problems of Philosophy, 6:

-116.

Bodriyyar, Zh. 2006. Оbshchestvo potrbleniya. Ego mify I

struktury [Consumer Society. Its Myths and Structures]. Мoscow:

Respublika; Kulturnaya revolyutsiya.

Drotianko, L.H. 2021. "Ekolohichna kryza tekhnohennoi

tsyvilizatsii: ryzyky ХХІ stolittia" [Ecological crisis of technogenic

civilization: risks of the XXI century]. Visnyk Natsionalnoho

aviatsiinoho universytetu. Seriia: Filosofiia. Kulturolohiia,

Proceedings of the National Aviation University. Series:

Philosophy. Cultural Studies, 2(34): 9-14.

Кutyrev, V.A. 2012. "Filosofiya (dlya) lyudey" [Philosophy

(for) People]. Voprosy filosofii, Problems of Philosophy, 9: 86-96.

Plakhotnyy, A.F. 1981. Problema sotsialnoy otvetstvennosti

[The problem of social responsibility]. Kharkov: Vyshcha shkola.

Izdatelstvo pri Kharkovskom universitete.

Stepanenko, V. 2009. "Bezvidpovidalne suspilstvo?"

[Irresponsible society]. In Ukrainske suspilstvo 1992-2009. Dynamika

sotsialnykh zmin, Ukrainian society 1992-2009. Dynamics of social

change, edited by V. Vorona, M. Shulha, 358-370. Kyiv: Inctytut

sotsiolohii NAN Ukrainy.

Toffler, E. 2002. Shok budushchego [Future Shock].

Мoscow: OOO "Izdatelstvo AST".

Skyba, O. 2021. "Ekolohichna kultura yak skladova dukhovnosti

suchasnoi liudyny" [Ecological culture as a component of the modern

man’s spirituality]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu.

Seriia : Filosofiia. Kulturolohiia, Proceedings of the National

Aviation University. Series: Philosophy. Cultural Studies, 1(33):

-150.

Downloads

Опубліковано

2022-08-12