КОНЦЕПТ І КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ Й РЕЛІГІЇ

Автор(и)

  • Людмила Конотоп Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16529

Ключові слова:

концепт, концептуалізація, філософія, культура, релігія, історія, методологія, соціум, цінності, свідомість, смисли, вірування

Анотація

Стаття присвячена філософському осмисленню співвідношення культури і релігії, їхній взаємодії в сучасному
світі. Методологія дослідження взаємовідносин культури і релігії передбачає чіткі дефініції концептуалізації й концепту. В
сучасному українському релігієзнавстві відсутні методологічні підходи щодо дослідження релігії, особливостей її
функціонування в соціумі. Виявлені базові ціннісні положення щодо культури в її історичному русі, а також розмаїття
філософських і релігійних пошуків на різних етапах становлення людства. Концептуалізація являє собою процес
інтелектуального кодування ідей, у яких висвітлюється смисл розуміння культури в конкретній мовній сфері. Концепт є
результатом індивідуального і колективного пізнання. Концепт містить у собі, по-перше, смисли, які є приналежними до
реальності, а по-друге, він відкриває можливості для пошуку та інтерпретації цих смислів. У такому плані неможливо
надати концепту якогось універсального визначення. Концепт є таким, який усвідомлюється іншою людиною, якщо та
ідея, що міститься в концепті, співвідноситься з досвідом конкретної людини.Висновком є те, що в ХХІ ст. будь-які
«осучаснення» християнства призводять до домінування нетрадиційних релігійних течій і рухів.

Посилання

Reinhold Niebuhr. Theologian of Public Life, ed. By

L. Rasmusse. – L., 1989. – P. 45-89.

Вихованець З. С. Модель соціальної відповідальності як

форма взаємодії суспільства і держави / З. С. Вихованець //

Вісник Національного авіаційного університету. Серія:

Філософія. Культурологія. – Вип. 1 (33). – К.: НАУ, 2021. –

С. 40-44.

Тиллих П. Систематическое богословие / П. Тиллих. –

Том 1,11, части 1, 11 и 111. – Спб: АЛЕТЕЙЯ, 1998. – 493 с.

Тиллих П. Христианство и встреча мирових религий /

П. Тиллих. Избранное: Теология культуры. – М.: Юрист, 1995.

– 480 с.

Downloads

Опубліковано

2022-08-12