ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ПРИРОДИ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА – ПРИРОДА»

Автор(и)

  • Любов Дротянко Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16528

Ключові слова:

природа, соціум, природа людини, біотехнології, екологічна криза, техногенна цивілізація, коеволюція людини і природи

Анотація

У статті досліджується проблема збереження людської ідентичності як представника Homo sapiensу в
контексті системи «людина – природа» в умовах поглиблення глобальної екологічної кризи на рубежі ХХ і ХХІ
століть. Здійснюється аналіз різних точок зору в сучасних науках і філософії на проблему природи людини,
природних і соціокультурних факторів, що ведуть до трансформації людської природи. Окреслюються позитивні й
негативні тенденції трансформацій, пов’язаних із застосуванням новітніх біотехнологій, інструментарію генної
інженерії, фармакології тощо.

Посилання

Вернадский В. И. О науке. Т. 1. Научное знание. Научное

творчество. Научная мысль. – Дубна: Феникс, 1997. – 576 с.

Дротянко Л. Г. Екологічна криза техногенної цивілізації:

ризики ХХІ століття / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник

наукових праць. – Вип. 2 (34). – К.: НАУ, 2021. – С. 9-14.

Клешня Г. М. Коеволюція системи «людина – суспільство –

природа» / Г. М. Клешня // Вісник Національного авіаційного

університету. Серія: Філософія. Культкрологія: Збірник наукових

праць. – Вип. 2 (34) – К.: НАУ, 2021. – С. 32-38.

Кравченко В. В. Симфония человеческой культуры /

В. В. Кравченко. – М.: Аграф, 2017. – 384 с.

Морен Э. К пропасти? – СПб: Алетейя, 2011. – 136 с.

Мочалов И. И., Оноприенко В. И. В. И. Вернадский: Наука.

Философия. Человек. К 150-летию со дня рождения

В. И. Вернадского. – Кн. 1. К.: ГП «Информационно-аналитическое

агентство», 2011. – 411 с.

Орденов С. С. Формування екологічної свідомості в умовах

глобалізації / С. С. Орденов // Вісник Національного авіаційного

університету. Серія: Філософія. Культкрологія: Збірник наукових

праць. – Вип. 2 (34). – К.: НАУ, 2021. – С. 46-50

Попкова Н. В. Философия техносферы / Н. В. Попкова. – М.:

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 344 с.

Скиба І. П. Специфіка пекологічного дискурсу в ХХІ столітті

І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Серія:

Філософія. Культкрологія: Збірник наукових праць. – Вип. 2 (34) –

К.: НАУ, 2021. – С. 55-59.

Скиба О. П. Екологічна культура людини як основа

гармонійного розвитку суспільства // О. П. Скиба // Вісник

Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культкрологія: Збірник наукових праць. – Вип. 2 (34) – К.: НАУ,

– С. 112-117.

Степин В. С. Теоретическое знание / В. С. Степин. – М.:

Прогресс-Традиция, 2003. – 744 с.

Фролов И. Т. О человеке и гуманизме. Работы разных лет /

И. Т. Фролов. – М.: Политиздат, 1989. – 559 с.

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее:

Последствия биотехнологической революции / Ф. Фукуяма. – М.:

АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 349 с.

Хабермас Ю. Будущее человеческой природы /

Ю. Хабермас. – М.: Изд-во «Весь Мир», 2002. – 144 с.

Холодный Н. Г. Избранные труды / Н. Г. Холодный. – К.:

Наукова думка, 1982. – 444 с.

Шоріна Т. Г. Поняття сучасної екології в фокусі соціально-

філософського та наукового знання / Т. Г. Шоріна // Вісник

Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культкрологія: Збірник наукових праць. – Вип. 2 (34). – С. 76-81.

Downloads

Опубліковано

2022-08-12